Skriptování v Bournově shellu/Příloha B: Přehled prostředí

◄ Skriptování v Bournově shellu/Příloha A: Přehled příkazů Příloha B: Přehled prostředí Skriptování v Bournově shellu/Příloha C: Rychlý přehled ►

V kapitole o prostředí jsme probrali funkci proměnných prostředí. Také jsme při tom zmínili, že poměrně mnoho proměnných prostředí je přednastaveno v systémovém konfiguračním souboru /etc/profile. U řady z nich je přitom definován jejich význam pro Bournův shell. Dokonce i když je nenastavíme nějak systémově v konfiguračních souborech, ale nastavíme je přímo ručně, shell zkrátka bere ohled na jejich obsah.

Úplný seznam přednastavených systémových proměnných je závislý na operačním systému. Tady proberme jen ty, které se týkají přímo Bournova shellu.

Proměnné prostředí Bournova shellu
Proměnná Význam
HOME Uživatelům „domácí adresář“. V prostředí se nastavuje automaticky na základě hodnoty uvedené v přihlašovacím souboru (/etc/passwd).
PATH Přednastavené cesty pro hledání spustitelných souborů.
CDPATH Seznam cest oddělených středníkem, ve kterých hledá příkaz cd požadovaný adresář (stačí pak zadat jeho jméno bez plné cesty, ať je aktuální adresář jakýkoliv).
LANG Adresář pro zmezinárodňující soubory používaný lokalizovanými programy.
MAIL Jméno souboru s elektronickou poštou, který bude kontrolován na nově příchozí poštu.
MAILCHECK Četnost kontrol nově příchozí pošty (ve vteřinách).
MAILPATH Dvojtečkou oddělený seznam dalších souborových jmen, které má shell kontrolovat na příchozí poštu.
PS1 Řetězec určující podobu vstupní řádky s přednastavenou hodnotou „$ “ pro běžného uživatele a „# ” pro superuživatele.
PS2 Druhotný řetězec určující podobu vstupní řádky, který se používá pro pokračování řádky před dva fyzické řádky a je přednastaven na „> “.
PS4 Řetězec zobrazující se před výpisem stopování vykonávání (set x). Je přednastaven na „+ “.
IFS Oddělovače vstupních polí („Input Field Separators“). Tedy znaky, které shell považuje při rozdělování vstupu za bílé. Přednastaveno obvykle na mezeru, tabulátor a znak nové řádky.
TERM Typ terminálu, nastaven shellem.