Skriptování v Bournově shellu/Zdroje a nástroje

◄ Skriptování v Bournově shellu/Příloha C: Rychlý přehled Zdroje a nástroje

Nástroje

editovat
  • ShellCheck – automatická kontrola shellových skriptů (umí i kontrolovat, zda skript určený pro Bournův shell nepoužívá obraty podporované až některým z nástupnických shellů)