Slax - Linux do kapsy/Začínáme

Vypálení CDEditovat

Nejprve je třeba si stáhnout obraz CD, což je soubor .ISO. Slax si můžeme stáhnout na adrese www.slax.cz, nebo můžeme použít Google či jiný vyhledávač. ISO obraz nesmíte na CD vypálit jako obyčejný soubor. Ve svém oblíbeném programu na vypalování CD jistě najdete položku Vypálit obraz na disk nebo Vypálit ISO obraz disku apod.

Nastavení BIOSu pro bootování z CDEditovat

Nejdříve se musíte dostat do nastavení BIOSu, stisknutím určité klávesy hned po zapnutí počítače. Klávesa pro přístup do BIOSu se liší podle vašeho motherboardu, většinou je to klávesa Delete nebo některá z funkčních kláves (F1 - F12). Nastavení bootování se také liší podle motherboardu, nápovědou vám může být manuál k vašemu motherboardu.

Spuštění systémuEditovat

Jestliže je už vše připraveno, pak nezbývá nic jednoduššího než vložit CD se Slaxem do CD mechaniky a restartovat počítač.

Uprostřed obrazovky se objeví logo Slaxu a ve spodní části obrazovky prompt boot: (viz obrázek vpravo). Do tohoto promptu můžete zadat parametry, které má systém použít při bootování (více v kapitole Bootování). Pokud nezačnete do 5 sekund zadávat parametry bootování Slaxu bude pokračovat dle přednastavených parametrů.