Jak postupovat při záchraně dat: Porovnání verzí

m
Není-li stroj v jednouživatelském režimu a nějaký démon již s diskem pracuje, pak se vám '''remount''' nepodaří!
 
;Co si počít v případě že selže pokus o remount?: V takovém případě se pokuste zjistit pomocí utility[[Linux:fuser|fuser]] nebo [[Linux:lsof|lsof]], který proces pracuje s diskem a pak buď službu která jej spouští korektně zastavit, nebo jejho ''odstřelit'' příkazem [[Linux:kill|kill]] a pokusit se o '''remount''' znovu.
}}
 
{{Výpis|1={{Linux:root}}[[Linux:fsck|fsck]] /dev/sda1
fsck 1.41.5 (23-Apr-2009)
e2fsck 1.41.5 (23-Apr-2009)
/dev/sda1 nebyl čistě odpojen, kontrola vynucena.
Průchod 1: Kontroluji inode, bloky a velikosti
Průchod 2: Kontroluji strukturu adresářů
Průchod 3: Kontroluji dosažitelnost adresářů
Průchod 4: Kontroluji počty odkazů
Průchod 5: Kontroluji souhrnné informace skupin
/dev/sda1: 53/28224 souborů (9,4 % nesouvislých), 21574/112452 bloků
}}
 
Jak je zřejmé z ukázky, [[Linux:fsck|fsck]] poznal že jde o souborový systém ext2, který nebyl v poslední době korektně odpojen a tak provedl kontrolu.
 
{{Pozor|Pozor! Stav po nekorektním odpojení se nemusí automaticky opravit při spouštění systému, pokud to nemáte nastaveno v souboru <code>/etc/fstab</code>. Takže i když máte disk připojen a pak ho korektně odpojíte, přesto může stále obsahovat chyby.}}
1 002

editací