Počítačové sítě/LAB: IP telefony: Porovnání verzí

Nastavení Asterisk
m (typo)
(Nastavení Asterisk)
=Řešení=
==Nastavení Raspberry Pi==
Zjištění IP adresy Raspberry Pi pomocí příkazu <code>ip addr</code>:
root@raspberrypi:~# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1
 
==Nastavení Asterisk==
Nejvíce práce je s nastavením Asterisk ústředny. Pro konfiguraci slouží dva soubory: <code>sip.conf</code> a <code>extensions.conf</code> uložené v adresáři <code>/etc/asterisk</code>. Pro jejich editaci použijeme program ''nano''. Po editaci souboru se změny uloží pomocí klávesové zkratky <code>Ctrl-O</code>, je třeba potvrdit jméno souboru <code>[Enter]</code> a ukončit ''nano'' klávesovou zkratkou <code>Ctrl-X</code>.
 
Soubor <code>sip.conf</code> slouží k autentizaci jednotlivých uživatelů:
root@raspberrypi:~#cd /etc/asterisk
root@raspberrypi:/etc/asterisk#nano sip.conf
 
Ukázková konfigurace pro 3 telefony:
[tel1] ; ID uzivatele
type=friend
host=dynamic
secret=a123 ; heslo uzivatele
context=locals ; kontext
[tel2]
type=friend
host=dynamic
secret=b234
context=locals
[tel3]
type=friend
host=dynamic
secret=c345
context=locals
 
Soubor <code>extensions.conf</code> slouží jako ''dialplan'' - říká, co se stane, když uživatel na telefonu vytočí nějaké číslo<ref>Ve skutečnosti uživatel nevytáčí číslo, ale tzv. ''extension'', což můžou být libovolné alfanumerické znaky.</ref>:
root@raspberrypi:/etc/asterisk#nano extensions.conf
 
Ukázková konfigurace pro 3 telefony:
[locals] ; kontext
exten => 123,1,dial(SIP/tel1) ; kdokoli vytoci 123, zavolej tel1
exten => 234,1,dial(SIP/tel2)
exten => 345,1,dial(SIP/tel3)
 
{{Upozornění|Je třeba, aby parametr <code>context</code> v souboru <code>sip.conf</code> byl stejný jako jméno uvedené v hranatých závorkách <code>[]</code> v souboru <code>extensions.conf</code>.}}
 
 
==Nastavení telefonu Linksys a Cisco==
Přihlásit se do webového rozhraní IP telefonu -> Admin login (vpravo nahoře) -> Ext1 a vyplnit následující údaje:
* Proxy: IP adresa Asterisk serveru
* User ID: Identifikátor ze <code>sip.conf</code> (ID uzivatele)
* Password: Heslo ze <code>sip.conf</code> (heslo uzivatele)
 
=Závěr=
516

editací