Coreutils: Porovnání verzí

Přidáno 5 743 bajtů ,  před 17 lety
bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
 
Bez shrnutí editace
= Programy pro práci se soubory =
=fileutils=
 
text
{| border="1"
=sh-utils=
| <code>/bin/[[coreutils:cp |cp]] || kopíruje soubory
text
|-
| <code>/bin/[[coreutils:dd |dd]] || konvertuje soubor při kopírování
|-
| <code>/bin/[[coreutils:df |df]] || vypisuje celkové volné místo na disku
|-
| <code>/usr/bin/[[coreutils:dircolors |dircolors]] || vypíše příkaz, kterým lze nastavit proměnnou prostředí LS_COLOR
|-
| <code>/usr/bin/[[coreutils:dir |dir]] || vypíše obsah adresářů
|-
| <code>/usr/bin/[[coreutils:du |du]] || vypisuje využití diskového prostoru
|-
| <code>/bin/[[coreutils:chgrp |chgrp]] || změní vyjmenovaným souborům skupinu vlastníků
|-
| <code>/bin/[[coreutils:chmod |chmod]] || změní přístupová práva k souborům
|-
| <code>/bin/[[coreutils:chown |chown]] || změní vyjmenovaným souborům vlastníka, případně i skupinu
|-
| <code>/usr/bin/[[install]] || kopíruje soubory a nastavuje jejich atributy
|-
| <code>/bin/[[ln]] || vytvoří odkazy na soubory
|-
| <code>/bin/[[ls]] || vypíše obsah adresářů
|-
| <code>/bin/[[mkdir]] || vytváří adresáře
|-
| <code>/usr/bin/[[mkfifo]] || vytváří pojmenované roury FIFO
|-
| <code>/bin/[[mknod]] || vytváří speciální soubory
|-
| <code>/bin/[[mv]] || přejmenovává soubory
|-
| <code>/bin/[[rmdir]] || ruší prázdné adresáře
|-
| <code>/bin/[[rm]] || ruší soubory
|-
| <code>/usr/bin/[[shred]] || bezpečné mazání souboru(ů) (nejdříve přepíše jejich obsah)
|-
| <code>/bin/[[sync]] || vyprázdní buffery I/O cache filesystému
|-
| <code>/bin/[[touch]] || změní časové údaje souborů
|-
| <code>/usr/bin/[[vdir]]</code> || vypíše obsah adresářů
|}
 
 
Programy pro práci s DOS soubory
 
= Programy používané v shell scriptech =
které dříve tvořily samostatný balíček "'''shell-utils'''" jsou sadou užitečných nástrojů, které se často používají v shellových skriptech
 
{| border="1"
| <code>/bin/unlink</code> ||
|-
| <code>/usr/bin/[</code> ||
|-
| <code>/bin/stat</code> ||
|-
| <code>/bin/link</code> ||
|-
| <code>/usr/bin/hostid</code> ||
|-
| <code>/usr/bin/kill</code> ||
|-
| <code>/usr/bin/pinky</code> ||
|-
| <code>/usr/bin/readlink</code> ||
|-
| <code>/usr/bin/sha1sum</code> ||
|}
 
 
{| border="1"
| <code>/bin/[[basename]]</code> || pro odstranění adresářů se zadané cesty k souboru
|-
| <code>/bin/[[date]]</code> || výpis a nastavování systémového datumu a času
|-
| <code>/bin/[[echo]]</code> || výstup textu
|-
| <code>/bin/[[false]]</code> || vrací neúspěšnou návratovou hodnotu
|-
| <code>/bin/[[id]]</code> || zobrazení aktuálního reálného a efektivního UID/GID
|-
| <code>/bin/[[nice]]</code> || změna priority přidělování/plánování procesoru
|-
| <code>/bin/[[pwd]]</code> || vypíše aktuální adresář
|-
| <code>/bin/[[sleep]]</code> || čeká zadaný časový interval
|-
| <code>/bin/[[stty]]</code> || výpis nebo změna nastavení terminálu
|-
| <code>/bin/[[su]]</code> || spuštění subshellu s jiným UID/GID nebo změna na superuživatele
|-
| <code>/bin/[[true]]</code> || vrací úspěšnou návratovou hodnotu
|-
| <code>/bin/[[uname]]</code> || tisk systémových informací
|-
| <code>/usr/bin/[[dirname]]</code> || odstranění poslední položky nebo jména souboru ze zadané cesty
|-
| <code>/bin/[[env]]</code> || zobrazení nebo modifikace proměnných prostředí
|-
| <code>/usr/bin/[[expr]]</code> || provedení výrazu
|-
| <code>/usr/bin/[[factor]]</code> || rozklad celého čísla na prvočinitele
|-
| <code>/usr/bin/[[groups]]</code> || výpis skupin, kterých je zadaný uživatel členem
|-
| <code>/usr/bin/[[logname]]</code> || zobrazení aktuálního jména přihlášeného uživatele
|-
| <code>/usr/bin/[[nohup]]</code> || spuštění příkazu tak, aby mohl pokračovat i po odhlášení uživatele
|-
| <code>/usr/bin/[[pathchk]]</code> || kontrola, zda jména zadané cesty a souborů jsou přenositelná
|-
| <code>/usr/bin/[[printenv]]</code> || tisk proměnných prostředí
|-
| <code>/usr/bin/[[printf]]</code> || formátování výstupních dat
|-
| <code>/usr/bin/[[seq]]</code> || tisk zadané numerické sekvence
|-
| <code>/usr/bin/[[tee]]</code> || kopírování vstupu na výstup a zároveň do jednoho či více souborů
|-
| <code>/usr/bin/[[test]]</code> || testování výrazu
|-
| <code>/usr/bin/[[tty]]</code> || tisk jména terminálu
|-
| <code>/usr/bin/[[users]]</code> || výpis přihlášených uživatelů
|-
| <code>/usr/bin/[[who]]</code> || výpis přihlášených uživatelů
|-
| <code>/usr/bin/[[whoami]]</code> || výpis uživatelského jména asociovaného s aktuálním efektivním ID
|-
| <code>/usr/bin/[[yes]]</code> || nekonečný výstup zadaného řetězce - standardně "y"
|-
| <code>/usr/sbin/[[chroot]]</code> || změna kořenového adresáře
|}
 
 
= Programy pro práci s textem =
Dříve samostatný balíček "'''textutils'''"
 
{| border="1"
| Výstup celých souborů || <code>/bin/[[cat]]<br>/usr/bin/[[tac]]<br>/usr/bin/[[nl]]<br>/usr/bin/[[od]]</code>
|-
| Formátování obsahu souborů || <code>/usr/bin/[[fmt]]<br>/usr/bin/[[pr]]<br>/usr/bin/[[fold]]</code>
|-
| Výstup částí souborů || <code>/usr/bin/[[head]]<br>/usr/bin/[[tail]]<br>/usr/bin/[[split]]<br>/usr/bin/[[csplit]]</code>
|-
| Sumarizace souborů || <code>/usr/bin/[[wc]]<br>/usr/bin/[[sum]]<br>/usr/bin/[[cksum]]<br>/usr/bin/[[md5sum]]</code>
|-
| Operace na tříděných souborech || <code>/usr/bin/[[uniq]]<br>/bin/[[sort]]<br>/usr/bin/[[ptx]]<br>/usr/bin/[[comm]]<br>/usr/bin/[[tsort]]</code>
|-
| Operace na polích řádky || <code>/bin/[[cut]]<br>/usr/bin/[[paste]]<br>/usr/bin/[[join]]</code>
|-
| Operace na znacích || <code>/usr/bin/[[tr]]<br>/usr/bin/[[expand]]<br>/usr/bin/[[unexpand]]</code>
|}
Neregistrovaný uživatel