Starověké Řecko tvořili samostatné městské státy, každý měl vlastní zákony. V Řecku tak vznikla nová společnost s novými ideály. Důležitá data : - 8.-6. stol. založení prvních řeckých městských států

        - 594 reforma athénské ústavy
        - 1. pol. 5. stol. Řecko-perské války
        - 480 konec perských výbojů
        - 431-404 peloponéská válka (Athény proti Spartě)
        - 404 Athény poraženy Spartou
        - 371 úpadek Sparty, nejvýznamnějším městským státem Théby
        - 337 Filip Makedonský ovládl Řecko

Řečtí filizofové velmi ovlivnili dějiny a jejich díla jsou i v současnosti zdrojem poznání. Svobodná atmosféra, která v Athénách vládla, podporovala zvídavost a diskuse na různá témata. K nejznámějším historikům patřil Herodotos a Thukydides, k proslulý filozofům a vědcům Platón, Sokrates a Aristoteles. Synové svobodných občanů chodili do škol, zatímco dívky se od svých matek učily tkát a vykonávat domácí práce. Chlapci se začínali učit od 6 nebo 7 let číst a psát, věnovali se tanci, hudbě a atletice. Na voskové tyvulky psali rydlem zvaný stylus.