česky tagalog
a at
ale pero
protože dahil
přestože kahit