Umělá inteligence: Zpracování informace lidským intelektem a počítačem/Umělý formální systém

Není zde místo pro zevrubné vysvětlení toho, co se rozumí formálním systémem. Čtenáře, který se chce hlouběji seznámit s problematikou umělých formálních systémů, odkazujeme na čtivě a vtipně, přitom erudovaně, napsaný článek[1]

Ve formálním systému důsledně rozlišujeme část

 • formální tj. symbolovou a odvozovací (inferenční) – čistě syntaktické útvary
 • sémantickou tj. významovou, přiřazenou interpretací

Formální systém je tvořen těmito čtyřmi základními stavebními kameny:

 • vybranou abecedou jazyka (množinou symbolů)
 • stanovenými axiomy (jsou to pro inferenci výchozí syntaktické tvary - řetězce symbolů)
 • stanovenými pravidly formace tj. podmínkami, které musí splňovat správně utvořené formule jazyka (řetězce symbolů)
 • stanovenými inferenčními (odvozovacími) pravidly

Příklady formálních systémů: Jazyk kterékoli partie matematiky se považuje za umělý formální jazyk a s inferenčními pravidly tvoří formální systém např. predikátová logika, fuzzy logika, ucelené partie algebry či diferenciálního a integrálního počtu, exaktní hry (šachy, dáma, Hanojské věže, karetní hry atp.). Za umělou paralelu přirozeného myšlení je považována inference (odvozování) v umělém formálním systému, neboť vede k získání nové znalosti, podobně jako je tomu u lidského myšlení[2]; operuje se s jazykovými konstrukty (symboly) místo s myšlenkami[3]

Inferenci známe jako odvozování v matematice a logice. Matematika, logika a jiné formální systémy mohou popisovat znalosti a operace s nimi. Pokud je inference v umělém formálním jazykovém systému modelována na počítači, mluví se obvykle o symbolické reprezentaci znalostí a o symbolické manipulaci (s nimi). Počítačové modelování inference bylo v 50. letech min. století považováno za základ nového oboru umělé inteligence a u jeho zrodu stály práce[4][5][6]

Reference editovat

 1. Havel, I. M., Hájek, P. Filozofické aspekty strojového myšlení. In Sborník SOFSEM'82, 1982, str. 171-211.
 2. Havel, I. M., Hájek, P. Filozofické aspekty strojového myšlení. In Sborník SOFSEM'82, 1982, str. 171-211.
 3. Filosofický slovník. Nakladatelství Svoboda Praha 1985, heslo: JAZYK FORMALIZOVANÝ.
 4. Newell, A., Shaw, J.C., Simon, H.A. Report on a general problem-solving program. In Proceedings of the International Conference on Information Processing. p. 256–264, 1959. (Idea těchto autorů, poněkud odvážná a nepodložená, byla: Formal models of the mind: Symbolic processing is a necessary and sufficient condition for intelligent behavior).
 5. Newell, A., Shaw, J.C., Simon, H.A. Logic Theorist, 1956. (Počítačové odvozování teorémů).
 6. Samuel, A. Programming Computers to Play Games. Advances in Computers, Vol. 1, 1960, p. 165-192. (Program na hraní šachu).