Švédština/Přítomný čas

Přítomný čas sloves má až na výjimky zakončení -r. Tato koncovka se připojuje ke kmeni slova. Tento tvar je shodný pro všechny osoby v jednotném i množném čísle. Tyto kategorie vyjadřuje podmět, který musí být ve větě vždy vyjádřen.

Tvoření podle jednotlivých tříd editovat

Slovesa 1. třídy, kam patří nejvíce švédských sloves, mají zakončení -ar:

 • älska: jag älskar = miluji
 • tala: du talar = mluvíš

Slovesa 2. třídy mají zakončení -er:

 • köpa: jag köper = kupuji

Slovesa 3. třídy připojují -r:

 • tro: jag tror = věřím

Slovesa 4. třídy (silná slovesa) tvoří přítomný čas dvojím způsobem, buď -er, nebo -r:

 • binda: jag binder = vážu
 • stå: jag står = stojím
 • gå: jag går = jdu, chodím

Slovesa zakončená v infinitivu -ra, vypouštějí obvykle v přítomném čase -a:

 • göra: jag gör = dělám
 • köra: jag kör = řídím (auto)

Nepravidelné tvary editovat

Nepravidelně tvoří přítomný čas tato slovesa:

 • vara: jag är = jsem
 • veta: jag vet = vím
 • vilja: jag vill = chci
 • kunna: jag kan = mohu
 • jag måste = musím
 • tåla: jag tål = vydržím, snáším

Intonace editovat

Tvary přítomného času sloves 1. třídy (talar, älskar) mají 2. intonaci, stejně jako infinitiv.

Slovesa 2. a 4. třídy (zakončení -er: köper, binder) mají v přítomném čase 1. intonaci, ačkoliv infinitiv se vyslovuje s 2. intonací.

1. intonaci mají též jednoslabičné tvary (är, tror, gör, vill apod.).

Externí odkazy editovat