Angličtina/Gramatika

Zejména ze začátku doporučujeme tuto sekci jen pročíst a soustředit se na slovní zásobu. Nakonec bez gramatiky se člověk v nejhorším nějak dorozumí; bez slovíček je to daleko obtížnější… Tedy napoprvé jen pročíst, pak slovíčka, a mezi slovíčky se k této sekci občas vracet.


 1. Slovosled
 2. Zápor
 3. Podmínkové věty

Slovní druhyEditovat

 1. Podstatná jména
 2. Přídavná jména
 3. Zájmena
 4. Číslovky
 5. Slovesa
 6. Příslovce
 7. Předložky
 8. Spojky, částice atd.

Tipy