Dichotomický klíč/3 (Biotop Wikicode)

3 Tundra, křoviny, trávníky editovat

1 editovat

 • Formace
  • Dominantními rostlinami jsou keře – 2
  • Dominantními rostlinami jsou byliny – 4

2 editovat

 • Půda
  • Ve vegetační době nejsou spodní vrstvy půdy zmrzlé - 3
  • Věčně zmrzlá půda, v létě rozmrzají jen povrchové půdní vrstvy –
   >>> 39 Tundra (Tundra)Klíč, Popis

3 editovat

 • Olistění
  • Porostotvorné keře jsou neopadavé drobnolisté nebo jehličnaté –
   >>> 31 Vřesoviště a klečoviště (Heath and scrub) Klíč, Popis
  • Porostotvorné keře jsou neopadavé širolisté, adaptované na odolnost k suchu –
   >>> 32 Stálezelené sklerofylní křoviny (Evergreen sclerophyllous scrub) Klíč, Popis
  • Porostotvorné keře jsou opadavé –
   >>> 33 Opadavé křoviny (Phrygana) Klíč, Popis

4 editovat

 • Vegetační stupeň
  • Trávníky subalpinského a alpinského stupně -
   >>> 36 Alpínské a subalpínské trávníky (Alpine and subalpine grasslands) Klíč, Popis
  • Trávníky nižších poloh - 5

5 editovat

 • Matečná hornina
  • Vápence a dolomity - 34
   >>> 34 Vápnomilné stepi (Dry calcareous grasslands and steppes) Klíč, Popis
  • Silikátové horniny - 6

6 editovat

 • Půdní vlhkost
  • Vysýchavé půdy -
   >>> 35 Suché trávníky silikátových půd (Dry siliceous grasslands) Klíč, Popis
  • Vlhké půdy -
   >>> 37 Společenstva vlhkomilných trav a širokolistých bylin (Humid grassland and tall herb communities) Klíč, Popis
  • Mírně vlhké půdy -
   >>> 38 Mezofilní trávníky (Mesophile grasslands) Klíč, Popis