Hornolužická srbština/Abeceda a výslovnost stručně

Písmena hornolužické srbštiny a její výslovnostEditovat

Současná hornolužická srbština používá následujících 34 písmen: a, b, c, č, ć, d,, e, ě, f, g, h, ch, i, j, k, ł, l, m, n, ń, o, ó, p, r, ř, s, š, t, u, w, y, z, ž. Na rozdíl od české abecedy neobsahuje hornolužická abeceda q ani x a ta tedy nejsou používána ani v slovech cizího původu, ale při osvojení slova jsou přepisována pomocí kw nebo ks.

Výslovnost se liší regionálně i generačně, není standardizována. Její podrobnější rozbor včetně historických poznámek je v kapitole Abeceda a výslovnost, zde popíšeme zjednodušeně češtině nejbližší, byť třeba mírně historizující varianty, abychom českému čtenáři, který nemá ambice dosáhnout co nejvěrnější výslovnosti, usnadnili další postup a porozumění psané podobě skrze příbuznost s češtinou.

Většina písmen se čte víceméně stejně jako v češtině, totiž: a, b, c, č, d, e, f, g, h, ch, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s, š, t, u, y, z, ž. Přitom ch a h mají blíž k německých ch a h a h se nečte před souhláskou a na konci slov. Mezi i a y je na rozdíl od češtiny při správné výslovnosti slyšitelný malý rozdíl, y je bližší širokému ruskému y.

Písmeno ř se vyskytuje jen v kombinacích , a , přičemž a se čtou zhruba jako a zatímco se čte jako ts.

Písmena , ć a ń odpovídají funkčně českým ď, ť, ň. se čte jako české , výslovnost ć se dnes pohybuje mezi polským ć a českým č. Ń se vyslovuje jako české ň.

Výslovnost w a ł je stejná. Z českých hlásek má nejblíže k u a budeme ji přepisovat [u̯]. Při správné výslovnosti se jedná o obouretnou aproximantu, odpovídá polskému ł a je také blízká anglickému w na začátku slov.

Ze samohlásek je výrazně odlišné ó, které neznamená české dlouhé o, ale spíše uo – je podobné slovenskému ô. Podobně ě se čte jako ie.

Slovníček – příkladyEditovat

Po zjednodušeném výkladu výslovnosti si ji pro zažití uveďme na příkladech. Zároveň se naučíme pár slovíček z vybraných oborů – i když zatím se je ještě nebudeme učit ohýbat.

Hornolužickosrbské reálieEditovat

  • Budyšin – výslovnost odpovídá zhruba české – česky Budyšín, hlavní město horní Lužice
  • Łužica– výslovnost [u̯užica] – česky Lužice

Slova zajímavá pro wikipedistyEditovat

  • diskusija – výslovnost odpovídá zhruba české – česky diskuse
  • encyklopedija – výslovnost odpovídá zhruba české – česky encyklopedie
  • nastawk – výslovnost přibližně [nastau̯k] – česky článek
  • tekst – výslovnost odpovídá zhruba české – česky text
  • Wikipedija – výslovnost odpovídá zhruba české – česky Wikipedie
  • wužiwar – výslovnost přibližně [u̯užiu̯ar] – česky uživatel

Slovotvorné poznámkyEditovat

Vidíme, že při přejímání cizích slov je hornolužická srbština při úpravě jejich zápisu obecně důslednější než čeština. Kromě již zmíněné úpravy xks se mění také cizojazyčná koncovka -ia-ija.