Lyrika editovat

(z řeckého lyrika melé = verše provázené lyrou)

V lyrice se snaží autor vyjádřit názor nebo pocity k danému tématu. Lyrická díla se většinou rýmují a rým spolu s dobře zapsanou myšlenkou může navodit jak příjemné, tak i nepříjemné pocity. Subjektivní (osobní) vztah k tématu může autor vyjádřit pomocí grafického systému (verše), morfologického systému (rým), zvukového (intonace, rytmus), syntaktického (figury) a další.

Lyrika je nesyžetová (děj není důležitý) a velmi často se píše v singuláru (v první osobě). V lyrice se povětšinou používají metafory. Lyrická díla mohou obsahovat některé epické prvky, jako je náznak děje, postavu, prostředí.

Druhy lyriky editovat

 1. přírodní lyrika
 2. milostná, intimní lyrika
 3. společenská lyrika
 4. náboženská lyrika
 5. meditativní lyrika
 6. reflexivní lyrika
 7. popisná lyrika
 8. apelativní lyrika
 9. kreativní lyrika

Žánry editovat

 1. elegie
 2. epigram
 3. epitaf
 4. pásmo
 5. kaligraf
 6. píseň
 7. blues
 8. óda
 9. hymnus

Lyricko-epické žánry editovat

 1. poema
 2. balada
 3. romance

Související témata editovat