Akuzativ je stejně jako v češtině pádem přímého předmětu. Odpovídá na otázku koho?, co? Má tedy stejný význam jako prostý 4. pád v češtině.

V maďarštině má významnou úlohu. Ve větách, kde je slovo (podstatné jméno, přídavné jméno, zájmeno, číslovka) s akuzativní koncovkou, je možný volný slovosled.

Tvoření editovat

  • Charakteristická je koncovka -t, která existuje i v následujících variantách: -at, -ot, -et, -öt. Varianta koncovky závisí na samohláskové stavbě slova, především na samohláskové harmonii. Příklady:
Fényképezem azt a hegyet. = Fotografuji tamtu horu.
Milyen virágot szeret? Pirosat. = Jakou květinu má ráda? Červenou.
Nincs mit! = Není zač! (mi = co)
Kit keresel? = Koho hledáš? (ki = kdo)
  • V některých podstatných jménach dochází k vypuštění poslední samohlásky. Tyto podstatná jména jsou uvedeny ve slovníku. Tři z nich jsou například:
eper = jahoda —> epret = jahodu
szobor = socha —> szobrot = sochu
ajak = ret —> ajkat = ret
  • Přímo, tedy bez vkladné samohlásky, se koncovka připojuje, pokud skloňované slovo končí -s, -l, -r, -n, -ny, -j, -ly:
sör = pivo —> isszuk a sört = pijeme pivo
lány = dívka —> figyelem a lányt = sleduju tu dívku
  • Přímo se rovněž pojí koncovka ke jménům zakončeným samohláskou. Samohlásky a a e se však dlouží:
Péter szereti Ágit. = Petr má rád Ági.
alma = jablko —> akarom az almát = chci to jablko
körte = hruška —> lemostam egy körtét = umyla jsem hrušku
  • Akuzativní koncovka -t (taktéž varianty -at, -ot, -et, -öt) se vždy připojuje až na konec slova za všechny případné další koncovky:
gyerekek = děti —> szeretek gyerekeket = mám ráda děti
gyerekeid = tvé děti —> szeretem a gyerekeidet = mám ráda tvé děti
  • Aby nedocházelo k záměně tvarů, dochází k dloužení samohlásky také v tomto případě:
ház = dům —> háza = jeho / její dům
Építjük a házat. = Stavíme ten dům.
Építjük a házát. = Stavíme jeho / její dům.
gyerek = dítě —> gyereke = jeho / její dítě
Szeretem a gyereket. = Mám ráda to dítě.
Szeretem a gyerekét. = Mám ráda jeho dítě.

Zájmena editovat

Zájmeno Význam Akuzativ
Ukazovací
ez tento, tato, toto ezt
az tamten, tamta, tamto azt
ezek tito, tyto, tato ezeket
azok tamti, tamty, tamta azokat
Osobní
én engem
te ty téged
ő on, ona, ono őt
maga, ön Vy (jedn.) magát, önt
mi my bennünket / minket
ti vy benneteket / titeket
ők oni, ony, ona őket
maguk, önök Vy (množ.) magukat, önöket

Věty a formulace editovat

Locsolod ezeket a virágokat. = Zaléváš tyto květiny.
Újrafestem a lakást. = Znovu vymalujem byt.
A kutyát kergeti a macska. = Mačka honí psa.
Csináltunk fizikai kísérleteket. = Dělali jsme fyzikální pokusy.
négyzetgyököt von = vypočítat druhú odmocninu
sátrat üt = postavit stan
érvényét veszti = pozbavit platnosti
gombát szed = sbírat houby