Maďarština/Budoucí čas

Budoucnost se v maďarštině vyjadřuje složeným budoucím časem. Podobně jako v češtině říkáme budu dělat, budeš dělat atd., tvoří se budoucí čas spojením pomocného slovesa (fog) a infinitivu (-ni). Fomocné sloveso fog, které jinak má význam držet, chytit, vzít, se podobně jako české budu časuje, zatímco tvar infinitivu zůstává neměnný.

Příklady:

  • fogok menni = půjdu (neurčité časování)
  • fogom olvasni a könyvet = budu číst tu knihu (určité časování)
  • meg fogjuk venni a házat = koupíme ten dům (určité časování)
  • fogunk venni egy házat = koupíme dům (neurčité časování)

Časování slovesa fog editovat

Osoba Neurčité časování Určité časování
én (já) fogok fogom
te (ty) fogsz fogod
ő (on, ona, ono) fog fogja
mi (my) fogunk fogjuk
ti (vy) fogtok fogjátok
ők (oni, ony, ona) fognak fogják

Slovesa s předponou editovat

U sloves s předponou i v budoucím čase platí pravidlo o odlučování předpon. To znamená, že předpona se od plnovýznamového slovesa odpojí a předchází pomocné sloveso:

  • bemenni = vstoupit —> be fogok menni = vstoupím

Další způsoby vyjádření budoucnosti editovat