Praktická elektronika/FET Tranzistory

Polem řízené (neboli unipolární či FET) tranzistory spínají/omezují protékající proud na základě toho, jaké napětí je na řídicí nožičce. Najdeme je velmi často a v počítačích jsou jich doslova milióny.

Unipolární tranzistory různých velikostí

Ve všech případech u tranzistoru najdeme a snadno rozlišíme tři nožičky:

  • řídicí se nazývá gate a značí se "G",
  • spínaný proud vstupuje do drainu "D" a
  • vystupuje z source "S".

Je to podobné jako u bipolárních tranzistorů: drain je zde jako kolektor, source jako emitor a gate jako báze. Na rozdíl od bipolárních tranzistorů (které jsou řízeny bázovým proudem) ale do gate nemusí téct žádný proud, stačí napětí.

Různé technologie editovat

Rozlišujeme několik technologií, které se liší použitím. Z nejčastěji používaných jmenujme:

  • MOSFET obohacovací typ - spíná při přiložení napětí (cca 3 V)
  • MOSFET ochuzovací typ - vypíná při přiložení napětí
  • J-FET se chová jako napětím řízený rezistor (používán zejm. pro zesilování)
  • IGBT je kříženec, kde polem řízený tranzistor spíná proud do báze výkonového bipolárního tranzistoru

Aby to nebylo tak jednoduché, všechny tyto technologie se dají vyrábět v kladné a záporné variantě (podobně jako PNP a NPN u bipolárních tranzistorů). Nejčastěji se používají obohacovací FET s N-kanálem, které spínají přiložením kladného napětí, najdeme ale i FET s P-kanálem.

Praktická zapojení editovat

Nejčastěji se asi setkáme s výkonovými obohacovacími n-kanálovými MOSFETy řady IRF630, IRF740.