Praktická elektronika

Tato učebnice elektroniky si klade za cíl poskytnout praktické informace k pochopení a stavbě elektronických obvodů. Je určena začátečníkům a mírně pokročilým a do začátku nepotřebujete žádné zvláštní vybavení ani znalosti.

Najdete tu popis funkce součástek, schémata prakticky použitelných obvodů a vysvětlení jejich funkce. Text přiměřeně pokrývá jak praktické návody ohledně elektronického bastlení, tak i trochu teorie.

Učebnici je možné číst od začátku do konce jako knihu, ale jednotlivé kapitoly jsou zároveň docela soběstačné. Pro další informace ke konkrétním heslům jsou v textu zařazeny odkazy na články wikipedie.

Text, který je tvořen mj. ve spolupráci s jinojazyčnými projekty Practical Electronics a Electronics, se stále rozvíjí. Pokud můžete přispět, připojte se k projektu i vy! Chybí vám zde něco? Je něco nepochopitelné nebo chybné? Napište nám na diskusní stránku.


Pozor! Před zahájením vlastních experimentů si přečtěte minimum o bezpečnosti práce!

Začínáme s elektronikou editovat

 

Jak začít?

Potřebné vybavení  
co potřebujeme mít
Fyzikální základy  
a co potřebujeme vědět (základní veličiny a materiály v elektrotechnice)
Nejjednodušší obvody  
o elektrických schématech, měření proudu a napětí
Výroba plošných spojů  
jak vyrobit plošný spoj krok za krokem

Stejnosměrný proud editovat

 
Zdroje  
zásobující naše obvody elektřinou, jejich vlastnosti a návody k výrobě
Lineární součástky  
rezistor, kondenzátor a cívka
Jednoduché polovodičové součástky  
diody a bipolární tranzistory
Složitější polovodičové součástky  
unipolární tranzistory, tyristory, diaky, triaky a příklady použití
Měřící a testovací obvody  
příklady jednoduchých obvodů sloužících k měření a testování

Střídavý proud editovat

 

Vlastnosti a zapojení týkající se časově proměnlivého proudu.

Střídavý proud  
obecné informace
RLC obvody  
lineární součástky v obvodech střídavého proudu
Transformátor  
měnič střídavého napětí a proudu
Usměrnění střídavého proudu  
změna střídavého proudu na stejnosměrný pomocí polovodičů, konstrukce zdroje stejnosměrného napětí napájeného ze střídavé sítě

Klopné obvody editovat

 
Astabilní klopný obvod  
blikačka na kolo nebo pískadlo, metronom a další neustále se překlápějící obvody
Monostabilní klopný obvod  
např. schodišťový spínač nebo jiné obvody, které se překlápějí v závislosti na čase
Bistabilní klopný obvod  
ovládání zapnout/vypnout; obvody, které se překlápějí podle vnějších impulsů
Komparátory  
obvody, které se překlápějí v závislosti na rozdílu vstupních napětí
Zapojení s obvodem 555  

Zesilovače editovat

 

Obvody, které mají na výstupu větší napětí/proud/výkon, než je na jejich vstupu.

Zesilovače  
obecné vlastnosti a třídy zesilovačů
Tranzistor zapojený jako zesilovač  
zapojení tranzistoru jako zesilovače se společným emitorem, kolektorem nebo bází
Operační zesilovače  
univerzální integrované obvody s velkým zesílením a jejich různá zapojení se zpětnou vazbou
Integrované výkonové zesilovače  
hotové obvody k zesilování signálu
Zesilovač ke kytaře  
s operačním zesilovačem

Generátory a radiopřenos editovat

 
Oscilátory  
zdroje harmonických (sinusových) kmitů
RC oscilátory  
zpětnovazební RC oscilátory
Generátory neharmonických průběhů  
další klopné obvody generující trojúhelníkové, obdélníkové nebo pilové kmity
Radiopřijímače  
přijímače rádiových vln, popis funkce antény, amplitudové/frekvenční modulace a návod na stavbu AM rádia
Vysílače  
jak funguje rozhlasové/televizní vysílání, chování a rozdělení vln podle délky, radioamatérská etika a legislativa, povolená vysílací pásma

Digitální technika editovat

 
Logické obvody  
logická hradla (AND, OR, NOT aj.), čítače, registry
AD a DA převodníky  
převod z analogového signálu na digitální a zpět
Jednočipové počítače  
jak vybrat a naprogramovat jednočip

Teorie editovat

 

Trocha matematiky k hlubšímu pochopení funkce obvodů, jejich návrhům a nalezení krásných fyzikálních zákonitostí

Ohmův zákon
základ porozumění obvodům
Obvody s rezistory, kondenzátory a cívkami  
elegantní výpočty s komplexní veličinou impedance Z
Spektrum signálu  
Filtry a jejich přenos  
horní a dolní propust, pásmová propust, Bodeho přiblížení
Nyquistovy diagramy  
horní a dolní propust, pásmová propust, Bodeho přiblížení
Zpětná vazba  
Kladná a záporná zpětná vazba, vznik samovolných kmitů

Dodatky editovat

 

Užitečné informace, které se jinam nevešly

Kde získat informace o součástce  
jak číst barevné značení rezistorů a tajemné kódy na kondenzátorech, jak rozlišit součástky podle vlastností a kde najít datasheety
Přehled součástek  
reálný vzhled, schematická značka, funkce, hlavní měřené veličiny (cosi jako atlas motýlů!)
Získávání součástek ze starých obvodů  
aneb levný zdroj součástek pro naše experimenty
Tabulky  
užitečné přehledy, které se hodí mít po ruce (nebo v hlavě)
Odkazy  
doporučená četba a použitá literatura, zkrátka kde zjistit víc