Praktická elektronika/Filtry a jejich přenos

-- (odvodit přenos pomocí rovnic)