Praktická elektronika/Filtry a jejich přenos

Filter bass mid treble.svg -- (odvodit přenos pomocí rovnic)

Bode Low Pass Magnitude Plot.PNG Bode Low Pass Phase Plot.PNG

Bode Pole-Zero Magnitude Plot.PNG Bode Pole-Zero Phase Plot.PNG

Amplifier bandwidth.svg