Praktická elektronika/Generátory/Oscilátory

TeorieEditovat

ZpětnovazebníEditovat

Většina oscilátorů pracuje na principu kladné zpětné vazby, kdy je část energie z výstupu zaváděná zpět do vstupu. Při překročení určité hranice dojde ke vzniku kmitů. Základní podmínkou vzniku kmitů je tedy existence kladné zpětné vazby. Dále se definují tyto dvě podmínky vzniku oscilací:

  • Amplitudová podmínka, která říká, že celkové zesílení otevřené smyčky musí být větší než 1. Tato podmínka je většinou zajišťována pomocí zesilovače. Např. Wienův člen má pro   přenos   a tudíž je v oscilátoru použít zesilovač se zesílením větší než 3.
  • Fázová podmínka, která říká, že celková fáze otevřené smyčky musí být násobkem   (360°). Vlastně říká, že se musí jednat o kladnou zpětnou vazbu. Např. Jestliže má Wienův člen při   fázi 0 je třeba použít zesilovač také s fází 0, tedy takový, který neobrací fázi.

DynatronovéEditovat

Především v mikrovlnné technice se používají oscilátory jejichž funkce je založena na součástce, která má volt-ampérovou charakteristiku se záporným diferenciálním odporem (např. Gunnova dioda). Zjednodušeně lze říci, že záporný odpor kompenzuje ztráty v rezonančním obvodu, který pak generuje netlumené kmity

Nízkofrekvenční oscilátorEditovat

Nízkofrekvenční oscilátory jsou většinou realizovány jako RC, kde zpětnovazebním prvkem je obvod složený z rezistorů a kondenzátorů.

PříčkovýEditovat

S Wienovým členemEditovat

Zde jsou v obvodu zpětné vazby zařazeny kombinace členu RC tak, že můstkové zapojení a zavádí mezi výstup a vstup zesilovače kombinaci kladné a záporné zpětné vazby.

Vysokofrekvenční oscilátorEditovat

Vysokofrekvenční oscilátory jsou většinou realizovány jako LC.

S transformátoremEditovat

TříbodovéEditovat

ColpittsůvEditovat

Tvoří hladký harmonický signál.

 
 

HartleyůvEditovat

 

Krystalový oscilátorEditovat