Praktická elektronika/Obvody/Monostabilní klopný obvod

Klopný obvod (KO) je elektronický obvod, který přechází mezi několika diskrétními stavy (nejčastěji dvěma), přičemž ke změně mezi stavy dochází skokově (překlopením).

Monostabilní klopný obvod, označovaný jako MKO, má jeden stabilní stav, ze kterého je možné jej přepnout do stavu nestabilního. Obvod se sám po určité době přepne zpět do stabilního stavu. Tento typ obvodu je možné použít například jako zpožďovací prvek.

Zpožďovač - verze s jedním tranzistoremEditovat

Tento obvod funguje na principu nabíjení a vybíjení kondenzátoru C. Po stisknutí tlačítka K1 se kondenzátor C nabije na plné napětí zdroje a zároveň začne rezistorem R téci proud do báze tranzistoru Q, který se otevře a relé K2 sepne (žárovka Ž se rozsvítí). Po uvolnění tlačítka se kondenzátor vybíjí přes rezistor a jeho napětí klesá, tranzistor se tím více uzavírá, a po určitém čase klesne napětí natolik, že relé K2 vypne (žárovka Ž zhasne). Dioda D chrání tranzistor před napěťovými nárazy při vypínání indukčnosti (cívka relé). Kontaktem relé lze ovládat prakticky libovolný spotřebič.

 
Schéma obvodu

Postup návrhuEditovat

 • Napájení → volíme UN = 9V
 • Relé K2 → Jmenovité napětí cívky musí být rovno UN → volíme G5V-1 9VDC; (odpor cívky 540ΩI ≈ 16,7 mA; zatížitelnost kontaktů 1A/24V DC)
 • Tranzistor Q → omezující parametry: v otevřeném stavu → proud kolektorem; v uzavřeném stavu → napětí mezi kolektorem a emitorem → volíme BC 547 (IC_MAX = 100mA > 16,7mA; UCE_MAX = 50V > 9V → OK)
 • Rezistor R → nesmí být překročen maximální proud do báze tranzistoru Q (IB_MAX  = 5 mA) → RMIN = UN/IB_MAX  = 9/0,005 = 1800Ω → volíme E12 → 10kΩ. Kontrola na ztrátový výkon: ΔP = UN2/R = 81/10000 = 8,1 mW < 0,25 W → OK
 • Kondenzátor C → doba zpoždění je zhruba rovna T ≈ 5 * R*C; pořadujeme zpoždění 4s →  C ≈ 4/(5*10000) = 8*10-5 → volíme 100µF; UMAX > UN → 16V
 • Dioda D → při vypnutí indukčnosti → maximální napětí UN, proud omezuje odpor cívky → volíme 1NN 4007 (UMAX = 1kV > 9V; IMAX = 1A > 16,7 mA → OK)
 • Žárovka Ž → Jmenovité napětí musí být rovno UN (< UMAX =24V); maximální proud kontaktem relé je 1A → P< UN * IMAX = 12W → volíme žárovku 12V/5W se závitem E10.

Součástky

 • UN = 9V (laboratorní zdroj)
 • K1 - tlačítko
 • K2 - relé G5V-1 9VDC
 • Q - BC 547 (TO92)
 • R = 10kΩ/0,25 W
 • C = 100µF/16V
 • D - 1NN 4007
 • Ž - 12V/5W - E10

Zpožďovač - verze se dvěma tranzistoryEditovat

Toto zapojení funguje na stejném principu jako předchozí obvod. Po připojení napájení se dioda rozsvítí, po stisku tlačítka zhasnne a po čase se opět rozsvítí. Čas, po který dioda nesvítí lze regulovat kapacitou kondenzátoru. Při kapacitě 470 uF zhasne cca na 15 sekund, při 100 uF to jsou pouze 2-3 s. Pokud chcete použít obvod k ovládání jiného obvodu, jednoduše místo diody a rezistoru 470 ohmů dáte relé.