Praktická elektronika/Ohmův zákon

Proud je přímo úměrný napětí. Konstantou úměrnosti je 1/R.

Z toho vyplývá:

a