Praktická elektronika/Radiopřijímače

Rádiopříjmač je zařízení které převádí rádiové vlny na slyšitelné zvukové vlny (zvuk).

Rádiopříjmač kombinovaný s CD přehrávačem a magnetofonem.