Quenijština/Podstatná jména/Nominativ

V tzv. Knižní quenijštině existovaly speciální tvary jak pro nominativ, tak pro akusativ. Ty však splynuly a normálně již nejsou užívány. Jejich sjednocený tvar (shodný s nominativem v Knížní quenijštině) se tak používá jednak jako subjekt a jmenná část predikátu věty, druhak jako objekt přímý. Navíc se nominativ používá po naprosté většině předložek [s výjimkami et (mimo, pryč - pojí se s ablativem), arwa (s - pojí se s genitivem), ú (bez - pojí se s genitivem) a (jménem, ve prospěch, pro, za - ta se pojí s dativem)]. Nominativ je tvar, který se nachází ve slovníku.

Jelikož není žádný rozdíl mezi tvarem subjektu a objektu přímého, je nutné striktně dodržovat větné schéma SubjektPredikátObjekt přímý. Ostatní větné členy je možno umisťovat libovolně, podle toho, na které klademe důraz.

AkusativEditovat

Jak již bylo řečeno, akusativ se vyskytuje výhradně v tzv. Knižní quenijštině. Stejně jako v ostatních jazycích se používal k vyjádření přímého objektu.

Singulár

  • elenelen (hvězda)
  • táritárí (královna)

Plurál

  • elenelení (hvězda)
  • aldaaldai (strom)

Z -i a -ië se stává

  • táritárí (královna)
  • tië (stezka)

Duál - pokud končí na -u, mění se v ; pokud na -t, je shodný s tvarem nominativu

  • aldaaldú (strom)

V plurálu partitivním se koncové -li prodlužuje v -lí