Rodina ve starém Římě/Použitá literatura

  1. Heyrovský Leopold: Dějiny a systém soukromého práva římského, Bratislava, 1929
  2. Kubelka V.: Římské reálie, Uherské Hradiště, 1898
  3. Ürögdi György: Tak žil starý Řím, Praha, 1968
  4. Velišský František: Život Řekův a Římanův, Praha, 1876

Seminární práci sestavil a sepsal Jakub Jedlička r. 2002.

Byly napsány stovky knih, které se zabývají starověkým Římem a jeho kulturou ze všech možných úhlů pohledu. Existuje spousta knih populárních i odborných. Nejlépe by se mi pracovalo pochopitelně s knihou, která představuje rozumný kompromis mezi těmito žánry. Na zhotovení takovéto seminární práce však člověk potřebuje minimálně jednu knihu, která se daným tématem zabývá opravdu zevrubně.

A zde se již může vyskytnout problém, protože taková kniha může být špatně dostupná. Nebo se může jednat o dílo až příliš složité, které je pro průměrného studenta těžko srozumitelné. S těmito problémy jsem se také setkal, zejména u první jmenované knihy, ze které jsem čerpal nejvíce. V mém případě byly ještě umocněny tím, že byla napsána archaickou češtinou. Práce s ní byla velmi složitá.