Rodina ve starém Římě

Účelem této knihy je přiblížit čtenáři římskou rodinu ze dvou hledisek:

  1. z hlediska právního. Seznámíme čtenáře s tím, jak je právo týkající se rodiny členěno a jakých rodinných poměrů se přímo týká.
  2. obeznámíme čtenáře s průběhem významných událostí rodinného života. Přitom si budeme všímat vazeb těchto událostí na právní řád.

Obsah editovat