Maturitní otázky z literatury/Antika: Porovnání verzí

Úpravy úvodu a části antického řecka – archaické období
(Úpravy úvodu a části antického řecka – archaické období)
{{Maturitní otázky z literatury}}
Tato stránka je částí projektu [[Maturitní otázky z literatury]] na [[Hlavní strana|cs.WikiBooks.org]]. Prosím, ověřte si před použitím informace i z jiných zdrojů - přes všechnu snahu zde mohou zůstat chyby.
Jako [[w:Antika|antika]] je označováno dlouhé období evropského [[w:Starověk|starověku]], v němž dominovaly státy okolo Středozemního moře – Řecko a Řím. Za její počátek je považován vznik archaické řecké civilizace (resp. prvními písemnými záznamy Homérovy poezie) (8. - 7. století př. n. l.); jejím koncem pak je kolaps Římské říše a začátek středověku (mezi 3. a 6. stoletím n. l.).
 
== Antické Řecko ==
{{Wikipedie|Starověké Řecko|Antické Řecko}}
V literatuře se objevuje nový typ autorství – např. Homér se nepovažoval za autora v dnešním slova smyslu, chápal se spíše za zprostředkovatele múz (epické autorství).
 
Posun od konceptu všudypřítomných bohů ("partie šachů" s vojáky při Trójské válce popisované Iliadou či nástrahy při Odysseově putování) k edukativním hrdinům (buďte chytrý jako tento, lstivý jako tamten…) i ryze světským, primárně zábavným, žánrům (komediím).
 
=== Archaické období ===
Řekové již umí psát (písmo přejali od Féničanů).
 
{{Wikicitáty|Homér}}
*[[w:Homér|Homér]]
**Žil asi v 8. století př. n. l.
{{Wikizdroje|Ilias}}
**''[[w:Ilias|Ilias]]''
***Hrdinský epos, zpracovávající epizodu z Trójské války.
***Hlavním hrdinou je [[w:Achilles|Achilles]], polobůh a pověstný válečník na straně Achájců, který v souboji zabije Hektora, vrchního velitele Trójanů. Posléze je sám zabit, když jej v bitvě zradí pata (známá [[w:Achillova pata|Achillova pata]]), jediné zranitelné místo jeho těla.
***''Ilias'' je nejstarším zachovalým dílem evropské literatury.
{{Wikizdroje|Příběhy Odysseovy}}
**''[[w:Odysseia|Odysseia]]''
***Epická báseň popisující návrat [[w:Odysseus|Odyssea]], Ithackého krále, z Trójské války. Ten nakonec trvá dlouhých 12 let, během nichž Odysseus zažívá mnohé útrapy a dobrodružství.
***''Odysseia'' je tradičně připisována Homérovi, moderní výzkumy však naznačují, že byla napsána přibližně o 50 až 100 let později.
***Přestože význam díla (na evropskou kulturu, řeckou mytologii…) je značný, je nižší než u básně ''Ilias''.
**''Iliada'' a ''Odysseia'' nejsou ve skutečnosti originálními díly, jde o nová zpracování starých vyprávění (pocházejících z 11. - 12. stol. př. n. l.).
 
*[[w:Hésiodos|Hésiodos]]
**Žil v 7 století př. n. l.
**''[[w:Hésiodos#Dílo|O původu bohů]]'' (v řečtině ''Theogonia'')
***Nejstarší ucelené podání řecké mytoogie, představuje jednotlivé generace bohů a jejich příbuzenské vztahy.
***Hlavní pramen pro studium řecké mytologie.
**''[[w:Hésiodos#Dílo|Práce a dny]]''
***Naučná báseň, která líčí, jak by měl rolník správně žít a pracovat.
***Zasazuje výklad mytologického rámce, obsahuje mýty o [[w:Prométheus|Prométheovi]] a o [[w:Pandóra|Pandořině]] skříňce.
 
*[[w:Sapfó|Sapfó]]
**Žila asi v 7. století př. n. l.
**Byla jedinou významnou ženskou autorkou tehdejší doby.
**Psala milostné lyrické básně.
 
*[[w:Anakreón|Anakreón]]
**Žil v šestém století př. n. l.
**Jako básník působil na dvorech [[w:Tyrannis|tyranů]] řeckých městských států, psal nevázanou poezii o užívání si "vína, žen a zpěvu".
 
*[[w:Ezop|Ezop]]
* Homér [-8. stol.; "[[w:Ilias|Illias]]" (o Trojské válce); "[[w:Odysseia|Odysseia]]" (o Odysseově návratu z ní)]
**Žil asi v 6. století př. n. l.
* Hesiodos - "Práce a dny"
**[[w:Bajka|Bajky]]
* Sapfó [-7. stol.; milostná lyrika]
***Krátké příběhy, většinou se zvířaty či rostlinami, které přebírají lidské vlastnosti. Na konci následuje krátké shrnutí celého příběhu, poučení, o čem příběh byl a co si z něj má čtenář odnést.
* Anakreon [poezie "vína, mnoha žen a jiných radostí života"]
***Na rozdíl od Homérských eposů (kterým porozumět se považovalo za špičkové vzdělání) jsou tyto příběhy jednoduché a přístupné obyčejným lidem (Ezop byl pravděpodobně sám propuštěný otrok).
* Ezop [bajky]
 
=== Attická doba ===
23

editací