Pozdravy

editovat
 • Merhaba - Ahoj /Hello
 • Günaydın - Dobré ráno /Good morning (Have a bright day)
 • İyi günler - Dobrý den /Have a nice day
 • İyi akşamlar - Dobrý večer /Good evening
 • İyi geceler - Dobrou noc /Good night

gece - večer, gün - den, -lar/-ler - přípona označující množné číslo (plurál)

Při doslovném překladu jsou tedy pozdravy dobrý den, dobrý večer a dobrou noc vlastně dobré dny, dobré večery a dobré noci. Na rozdíl od češtiny se pozdrav dobrou noc používá nejen při loučení, ale i při setkání.

Speciální písmena

editovat

Jak je vidět z pozdravů, turečtina používá některá písmena, která se v češtině nevyskytují. Kromě toho některá písmena, která se v češtině vyskytují, v turečtině zapisují jinou hlásku. Až na tři výjimky se všechny turecké hlásky (nebo jim odpovídající velmi podobné hlásky) nachází v češtině. Dvě hlásky jsou stejné jako v němčině a pouze jediná je tedy pro Čechy neznámá.

Poněkud nezvyklé je používání písmen I, kterému odpovídá mále písmeno ı (bez tečky), a i, kterému odpovídá velké písmeno İ (s tečkou).

Samohlásky:

 • I, ı - [ɯ]
 • İ, i - i
 • Ö, ö - jako v němčině
 • Ü, ü - jako v němčině

Souhlásky:

 • Ç, ç / C, c - č / dž
 • Ğ, ğ - prodlužuje předcházející samohlásku
 • J, j - ž
 • S, s / Ş, ş - s / š

Ukázky slov s I a İ:

 • ırmak, IRMAK - řeka /river
 • ipek, İPEK - hedvábí /silk

Přivítání, seznámení se

editovat
otázka některé možné odpovědi
Nasılsın?
Jak se máš? /How are you?
 • İyiyim, sen nasılsın? - Mám se dobře. Jak se máš ty? /I am fine, how are you?
 • Eh işte, ... - Jde to. ... /so so
 • Kötüyüm, ... - Špatně. ... /bad
osobní zájmena skloňování nasıl
ben nasılım jak se mám
sen ty nasılsın jak se máš
o on, ona, ono nasıl jak se má
biz my nasılız jak se máme
siz vy nasılsınız jak se máte
onlar oni, ony, ona nasıllar jak se mají

Dotaz Nasılsın? je neformální. Slovo nasıl znamená jak.

Po odpovědi iyiyim je vhodné poděkovat a teprve pak se zeptat sen nasılsın?.

 • Teşekkürler - Díky /Thanks
 • Teşekkür ederim - Děkuji /Thank you

Dotaz na jméno

editovat
 • Benim adım ... - Jmenuji se ...
 • Senin adın ne? - Jak se jmenuješ?
 • Onun adı ne? - Jak se jmenuje? /What is his/her/its name?
 • Onun adı ... - Jmenuje se ...

ad - jméno, lze použít i synonymum isim.

Slova benim, senim a onun jsou přivlastňovací zájmena a lze je vynechat, neboť „přivlastnění“ je určeno ještě jednou a to pomocí přípony u ad, přípon -ım, -ın, -ı. Pokud je místo ad použito isim, vypouští se u něho při ohýbání písmeno i - jeho formy v uvedených větách tak jsou ismim, ismin, ismi.

Dotaz na věk

editovat
 • Kaç yaşındasın? - Kolik je ti let? /How old are you?
 • 10 yaşındayım. - Je mi 10 let. /I am 10 years old.

Sayilar - Čísla /Numbers

editovat
1 - bir 6 - altı
2 - iki 7 - yedi
3 - üç 8 - sekiz
4 - dört 9 - dokuz
5 - beş 10 - on

Poznámky

editovat
 • 2014-10-06
 • lütfen - prosím /please
 • 23 oct - Turkish presentation