Turečtina je turkický jazyk, kterým se mluví v turecku. Tato učebnice je zaměřena na výuku jazyka, pro přehled gramatiky se podívejte do knihy Turkické jazyky.

  • Abeceda a výslovnost
  • Lekce 1 - Pozdravy, přivítání se, osobní zájmena, číslovky 1 - 10, turecká písmena s diakritikou,
  • Lekce 2 - Čísla od nuly do miliardy, datum, infinitiv sloves, jídlo,
  • Lekce 3
  • Lekce 4 - Slovesa, větná struktura, souhláskové změny

Externí odkazy

editovat