Úvod do úvodu

editovat

Tato wikiknížka by měla čtenáři usnadnit pochopení základů vysokoškolské látky z algebry. Důraz je kladen na snadnou pochopitelnost, tak, aby byl text srozumitelný bez hlubší přípravy.