Švédština/Pluskvamperfektum

Pluskvamperfektum, předminulý čas, slouží k vyjádření minulého děje, který proběhl nebo začal před jiným minulým dějem:

  • När jag hade kommit hem satt jag en kortstund framför datorn. = Když jsem přišel domů, posadil jsem se na chvíli k počítači.
  • Alla tre hade varit på restaurangen i olika sällskap där flera blivit sjuka, men där inte alla sökt vård. = Všichni tři (předtím) byli v restauraci v různých společnostech, kde někteří (později) onemocněli, ale kde ne všichni vyhledali pomoc. (zpráva z tisku o pacientech, kteří se nakazili průjmovým onemocněním)

Pluskvamperfektum často nachází uplatnění v rámci tzv. časové souslednosti, zejména v nepřímé řeči:

  • Han sade, att de hade kommit tillbaka dagen förut. = Říkal, že se vrátili včera.

Způsob tvoření je obdobný jako u perfekta s tím rozdílem, že pomocné sloveso ha je v minulém čase, tedy hade + supinum. Konstrukce typu jag hade gjort doslova znamená „měl jsem uděláno“.

Externí odkazy

editovat