Dichotomický klíč/18 (Biotop Wikicode)

18 Útesy a skalnatá pobřeží

Předcházející úroveňEditovat

1Editovat

 • Přítomnost vegetace
  • Holé skály se sporadickým výskytem rostlin –
   181 Holé útesy (Bare sea cliffs) Klíč, Popis
  • Skály porostlé vodními nebo suchozemskými rostlinami - 2

2Editovat

 • Společenstvo
  • Suchozemská společenstva cévnatých rostlin –
   182 Vegetace útesů a skalnatých břehů (Vegetated sea cliffs and rocky shores) Klíč, Popis
  • Vodní rostliny slaných skalních jezírek –
   183 Společenstva slaných jezer útesů (Vegetated cliffs of saline lakes) Klíč, Popis