Dichotomický klíč/1 (Biotop Wikicode)

1 Mořské a přímořské biotopy editovat

1 editovat

 • Medium
  • Mořské vodní biotopy až po čáru maximálního přílivu, voda může být slaná, poloslaná i sladká. Přímořské laguny, jejichž vodní těleso je přímo nebo podzemními prostorami spojeno s mořem (s kolísavou hladinou). Pobřežní a přímořské slané močály. – 2
  • Přímořské biotopy ovlivňované slanou vodou, mořskou solí, mořským ledem a mechanickým působením moře (pláže, naplaveniny, útesy, přímořské duny včetně dun porostlých vegetací) a mořský led –3

2 editovat

 • Objem vodního tělesa
  • Volné moře a oceány–
   11 Oceány a moře (Ocean and seas) Klíč, Popis
  • Mořské zátoky, zálivy, úžiny a fjordy–
   12 Mořské zátoky (Sea inlets) Klíč, Popis
  • Bahnité a písčité mělčiny a přímořské slané močály –
   14 Mořské mělčiny (Intertidal and littoral flaks) Klíč, Popis

3 editovat

 • Podložní hornina
  • Písek –
   16 Písečné pláže a duny (Coastal sand dunes and sand beaches) Klíč, Popis
  • Oblázky, štěrk –
   17 Oblázkové pláže (Shingle beaches) Klíč, Popis
  • Skály a nepohyblivé balvany –
   18 Útesy a skalnatá pobřeží (Cliffs and rocky shores) Klíč, Popis