Dichotomický klíč/22 (Biotop Wikicode)

22 Sladkovodní jezera

Předcházející úroveňEditovat

1Editovat

 • Dočasnost
  • Dočasná vysýchavá jezera (ne přechodně zaplavované lužní lesy nebo louky) -
   225 Dočasná jezera (Temporary lakes, ponds and pools) Klíč, Popis
  • Trvalá jezera – 2

2Editovat

 • Ledový příkrov
  • Trvale nebo po většinu roku zamrzlá jezera, včetně jezer s výskytem plovoucích ker (nesouvislého ledu) během léta. –
   226 Trvale zamrzlá jezera (Permanent lake ice) Klíč, Popis
  • Jezera nejsou trvale zamrzlá, led se vyskytuje pouze přechodně nebo vůbec - 3

3Editovat

 • Trofnost prostředí
  • Oligotrofní (nedostatek živin při obvykle dobrém prokysličení vody) -
   221 Oligotrofní jezera (Permanent oligotrophic lakes, ponds and pools) Klíč, Popis
  • Mezotrofní (středně bohaté) – -
   222 Mezotrofní jezera (Permanent mesotrophic lakes, ponds and pools) Klíč, Popis
  • Eutrofní (živinami bohaté, ale s nízkou koncentrací kyslíku) -
   223 Eutrofní jezera (Permanent eutrophic lakes, ponds and pools) Klíč, Popis
  • Dystrofní (vody obvykle hnědě zbarvené od humínových látek) -
   224 Dystrofní jezera (Permanent dystrophic lakes, ponds and pools) Klíč, Popis