Dichotomický klíč/2 (Biotop Wikicode)

2 Vnitrozemské vodní ekosystémy editovat

1 editovat

Zonace

  • Litorální zóny s obojživelným rostlinstvem -
   25 Litorální zóny vnitrozemských vod Klíč, Popis
  • Vodní sloupec bez rostlin nebo s ponořenými nebo plovoucími rostlinami – 2

2 editovat

 • Pohyb vody
  • Stojaté – 3
  • Tekoucí -
   24 Vodoteče a prameny (Running water) Klíč, Popis

3 editovat

 • Poloha
  • Vnitrozemské - 4
  • Přímořské avšak s mořen nepropojené vodní nádrže –
   21 Přímořské laguny (Coastal lagoons) Klíč, Popis

4 editovat

 • Salinita vody
  • Sladkovodní –
   22 Sladkovodní nádrže (Standing freshwater) Klíč, Popis
  • Brakická a slaná –
   23 Brakická a slaná jezera (Standing brackish and salt water ) Klíč, Popis