Dichotomický klíč/41.pa1 (Biotop Wikicode)

41.pa1 Bučiny (Beech Fagus forests)

Předcházející úrovně editovat

1 editovat

 • Lokální oblast
  • Atlantská oblast -
   41.pa14 Atlantské bukové lesy (Atlantic acidophilous Fagus forests) Klíč, Popis
  • Pontická oblast -
   41.pa1E Pontické bukové lesy (Pontic Fagus forests) Popis
  • Východotředomořská oblast -
   41.pa1J Východostředomořské bukové lesy (Eastern oro-Mediterranean Fagus forests) Popis
  • Kaspická oblast -
   41.pa1I Kaspické bukové lesy (Caspian Fagus forests) Popis
  • Poloostrov Krym -
   41.pa1G Krymské bukové lesy (Crimean Fagus forests) Popis
  • Pyreneje -
   41.pa14 Pyrenejské bukové lesy (Pyreneo-Cantabrian neutrophile Fagus forests) Klíč, Popis
  • Jižní Itálie -
   41.pa18 Jihoitalské bukové lesy (Southern Italian Fagus forests) Klíč, Popis
  • Kavkaz -
   41.pa1H Kavkazské bukové lesy (Caucasian Fagus forests) Popis
  • Dobrudža -
   41.pa1F Dobručské bukové lesy (Dobrogea Fagus forests) Popis
  • Jižní a východní Karpaty -
   41.pa1D Jihokarpatské bukové lesy (Dacian Fagus forests) Klíč, Popis
  • Dinárské pohoří -
   41.pa1C Dinárské bukové lesy (Illyrian Fagus forests) Klíč, Popis
  • Moesian -
   41.pa19 Moesinské bukové lesy (Moesian Fagus forests) Klíč, Popis
  • Mediteráno-Moesian -
   41.pa1B Mediteráno-Moesinské bukové lesy (Mediterraneo-Moesian Fagus forests) Popis
  • Hellenic -
   41.pa1A Helénské bukové lesy (Hellenic Fagus forests) Klíč, Popis
  • Jižní Alpy -
   41.pa17 Jihoalpské bukové lesy (Southern medio-European Fagus forests) Klíč, Popis
  • Středoevropská oblast - 2

2 editovat

 • Výškový stupeň
  • Horské polohy -
   41.pa15 Středoevropské horské bukové lesy (Medio-European subalpine Fagus forests) Klíč, Popis
  • Nižší polohy - 3

3 editovat

 • Půdní reakce
  • Kyselá -
   41.pa11 Středoevropské acidofilní bukové lesy (Medio-European acidophilous Fagus forests) Klíč, Popis
  • Neutrální -
   41.pa13 Středoevropské mezofilní bukové lesy (Medio-European neutrophile Fagus forests) Klíč, Popis
  • Zásaditá (na vápencích a dolomitech) -
   41.pa16 Středoevropské vápnomilné bukové lesy (Medio-European limestone Fagus forests) Klíč, Popis