Dichotomický klíč/4 (Biotop Wikicode)

4 Lesy (Forests)

editovat
 • Klimatická pásma
  • Mírné a subtropické – 2
  • Tropické - 4
 • Půdní vláha
  • Lesy inundačních a dlouhodobě podmáčených poloh -
   44 Lužní a mokřadní lesy (Temperate alluvial and very wet forests and brush) Klíč, Popis
  • Lesy rostoucí mimo pásmo ovlivňované nadbytkem půdní vody. - 3
 • Zastoupení jehličnanů a listnáčů
  • Více něž 75 % korunového zápoje tvoří opadavé listnaté stromy -
   41 Listnaté lesy (Broad-leaved deciduous forests) Klíč, Popis
  • Více něž 75 % korunového zápoje tvoří neopadavé listnaté stromy -
   45 Vždyzelené listnaté lesy (Temperate broad-leaved evergreen forests) Klíč, Popis
  • Více něž 75 % korunového zápoje tvoří jehličnaté stromy -
   42 Jehličnaté lesy (Temperate coniferous forests) Klíč, Popis
  • Více něž 25 % a měně než 75% korunového zápoje tvoří jehličnaté stromy -
   43 Smíšené lesy (Mixed woodland) Klíč, Popis
 • Půdní vláha
  • Lesy inundačních a dlouhodobě podmáčených poloh - 5
  • Lesy rostoucí mimo pásmo ovlivňované nadbytkem půdní vody. - 6
 • Zdroj dodatkové půdní vláhy
  • Řeky, potoky, mokřiny –
   4A Lesy tropických mokřadů a luhů (Tropical swamp and riverine forests) Klíč, Popis
  • Moře –
   4C Mangrove (Mangrove forests and thickets) Klíč, Popis
 • Typ atmosférických srážek
  • Významný podíl srážkové vody tvoří mlhy. –
   49 Horské tropické lesy (Tropical montane forests) Klíč, Popis
  • Atmosférické srážky jsou trvalé – 7
  • Během roku se střídají období dešťů a sucha - 8
 • Olistění
  • Trvalé –
   46 Neopadavé deštné lesy (Evergreen rain forests) Klíč, Popis
  • Poloopadavé –
   47 Poloopadavé děštné lesy (Semi-evergreen rain forests) Klíč, Popis
 • Podnebí
  • Přímořské monzumy –
   48 Poloopadavé monzumové lesy (Semideciduous and monsoon forests) Klíč, Popis
  • Kontinentální –
   4B Suché tropické lesy (Dry tropical woodland) Klíč, Popis