Dichotomický klíč/41.paB (Biotop Wikicode)

41.paB Březové lesy

Předcházející úrovně Editovat

1 Editovat

 • Lokální oblast
  • Pontická oblast, Černomořská a Kaspická pánev, Kavkaz, Anatolie -
   41.paBA Pontokaspické březové lesy (Ponto-Caspian birch woods) Klíč, Popis
  • Mediteránní oblsat - 2
  • Boreální oblast, sever Britkých ostrovů a Sibiř - 3
  • Atlantská, kontinentální a alpinská oblast - 4
  • Další oblasti -

2 Editovat

 • Ostrov, poloostrov
  • Korsika -
   41.paB4 Korsické březové lesy (Corsican birch woods) Klíč, Popis
  • Sicilie, vulkán Etna, formace endemitního druhu Betula aetnensis -
   41.paB6 Březové lesy hory Etna (Mount Etna birch stands) Klíč, Popis
  • Pyrenejský poloostrov, formace endemitního druhu Betula celtiberica -
   41.paB5 Horské březové lesy (Montane Betula celtiberica woodlands ) Klíč, Popis

3 Editovat

 • Klimatické oblasti
  • Chladné severní oblasti Skotska a Anglie -
   41.paB2 Britské subboreální březové lesy (British sub-boreal Betula woods) Klíč, Popis
  • Polární pouště severní a horské tajgy -
   41.paB7 Oroboreální březové lesy (Oroboreal Betula woods and thickets) Klíč, Popis
  • Střední tajga nemorálního výškového stupně -
   41.paB8 Euroasijské boreální březové lesy (Eurasian boreal Betula woods) Klíč, Popis
  • Jižní východní tajga -
   41.paB9 Sibiřské stepní březové lesy (Siberian steppe birch woods) Klíč, Popis

4 Editovat

 • Výškový stupeň
  • Nížinný -
   41.paB1 Atlantské nížinné březové lesy (Atlantic lowland and collinar Betula woods) Klíč, Popis
  • Horský a podhorský -
   41.paB3 Hercinskoalpinské březové lesy (Hercynio-Alpine Betula woods) Klíč, Popis