Dichotomický klíč/41.paD (Biotop Wikicode)

41.paB Osikové lesy (Aspen Populus tremula woods)

Předcházející úrovně editovat

1 editovat

 • Lokální oblast
  • Pontická oblast, Černomořská pánev, Anatolie -
   41.paD6 Anatolské osikové lesy (Anatolian Populus tremula forests) Popis
  • Mediteránní oblast, submediteránní oblast -
   41.paD4 Submediteránní osikové lesy (Sub-Mediterranean Populus tremula stands) Popis
  • Boreální oblast, tajga -
   41.paD5 Boreální osikové lesy (Boreal Populus tremula woods) Popis
  • Atlantská, kontinentální a alpinská oblast - 2
  • Další oblasti -

2 editovat

 • Výškový stupeň
  • Nížinný -
   41.paD2 Nížinné osikové lesy (Lowland nemoral Populus tremula woods) Popis
  • Horský a podhorský mimo vnitřní Alpy -
   41.paD3 Horské osikové lesy (Montane Populus tremula stands) Popis
  • Horský, vnitřní Alpy -
   41.paD1 Alpské osikové lesy (Inner Alpine Populus tremula woods) Popis