Dichotomický klíč/42.pa2 (Biotop Wikicode)

42.pa2 Smrčiny (Spruce Picea abies forests)

Předcházející úrovně editovat

Biotopy světa
4 Lesy (Forests)
42 Jehličnaté lesy (Forests)

1 editovat

 • Dominantní dřevina
  • Smrk omorika -
   42.pa27 Lesy smrku omoriky (Picea omorika forests) Klíč, Popis
  • Smrk východní -
   42.pa28 Lesy smrku východního (Picea orientalis forests) Klíč, Popis
  • Smrk ztepilý - 2

2 editovat

 • Zonálnost
  • Odlehlé smrkové lesy jižně od hranice souvislého výskytu smrku dochované v Apeninách, Dinarském pohoří, Balkanských horách a Rodopech -
   42.pa24 Jihoevropské smrčiny (Southern European Picea abies forests) Klíč, Popis
  • Smrčiny uvnitř oblasti výskytu smrku ztepilého - 3

3 editovat

 • Zonálnost výšková
  • Smrkové lesy vyskytující se mimo smrkový výškový stupeň
   42.pa25 Roklinové smrčiny (Fir Picea forests) Klíč, Popis
  • Horské a podhorské smrčiny - 4

4 editovat

 • Pohoří
  • Hercynikum -
   42.pa23 Hercynské horské smrčiny (Hercynian subalpine Picea forests) Klíč, Popis
  • Alpy a Karpaty - 5

5 editovat

 • Klima
  • Extrémně kontinentální klima vylučující existenci buku a jedle. Vnitřní Alpy a kotliny slovenských Karpat. -
   42.pa22 Vnitrohorské smrčiny (Inner range montane Picea forests) Klíč, Popis
  • Horské smrčiny subalpínského stupně -
   42.pa21 Horké smrčiny Alp a Karpat (Alpine and Carpathian subalpine Picea forests) Klíč, Popis