Dichotomický klíč/42.pa3 (Biotop Wikicode)

42.pa1 Modřínolimbové lesy (Larch-arolla Larix decidua, Pinus cembra forests)

Předcházející úrovněEditovat

1Editovat

 • Vývojové stadium lesa
  • Porosty modřínů jakožto pionýrských dřevin na opuštěných polích, pastvinách nebo sesuvných územích nižších poloh -
   42.pa34 Druhotné alpinské modřínové lesy (Alpine secondary Larix formations) Klíč, Popis
  • Trvalé modřínové nebo modříno borové lesy při horní hranici lesa - 2

2Editovat

 • Pohoří
  • Alpy - 3
  • Karpaty - 5

3Editovat

 • Přítomnost borovice pyrenejské
  • Západní Alpy v oblasti výskytu borovice pyrenejské Pinus uncinata -
   42.pa33 Modřínoborové lesy Západních Alp (Western Larix, Pinus uncinata and Pinus cembra forests) Klíč, Popis
  • Východní Alpy - 4

4Editovat

 • Geologické podloží
  • Silikátové -
   42.pa31 Východoalpské silikátové modřínolimbové lesy(Eastern Alpine siliceous Larix and Pinus cembra forests) Klíč, Popis
  • Vápencové -
   42.pa32 Východoalpské karbonátové modřínolimbové lesy(Eastern Alpine calcicolous Larix and Pinus cembra forests) Klíč, Popis

5Editovat

 • Dominantní dřeviny
  • Modřín a limba -
   42.pa35 Karpatské modřínolimbové lesy (Carpathian Larix and Pinus cembra forests) Klíč, Popis
  • Modřín poddruhu Larix decidua polonica v nižších polohách severního okraje Karpat. -
   42.pa36 Severokarpatské modřínové lesy (Larix polonica forests) Klíč, Popis