Dichotomický klíč/43 (Biotop Wikicode)

43 Smíšené lesy (Mixed woodland)

Předcházející úrovněEditovat

1Editovat

 • Biogeografická oblast
  • AFROTROPIC (at) -
  • ANTARCTIC (an) -
  • AUSTRALASIA (aa) -
  • INDO-MALAYAN (im) -
  • NEARCTIC (na) -
  • NEOTROPIC (nt -
  • OCEANIA (oc) -
  • PALEARCTIC (pa) - 2

2Editovat

 • Biogeografický region
  • Boreální (bo) - 3
  • Ostatní - 4

3Editovat

 • Tajga s příměsí listnatých druhů
  • Bříza -
   43.pa.bo2 Tajga s příměsí břízy (Mixed taiga woodland with Betula) Klíč, Popis
  • Dub -
   43.pa.bo3 Tajga s příměsí dubu (Mixed sub-taiga woodland with acidophilous Quercus) Klíč, Popis

4Editovat

 • Zastoupení dřevin
  • Směs listnáčů a borovice lesní - 5
  • Směs listnáčů a jiných jehličnanů - 7

5Editovat

 • Směs dřevin
  • Borovice lesní a bříza -
   43.pa4 Borobřezové lesy (Mixed Pinus sylvestris) Klíč, Popis
  • Borovice lesní a buk -
   43.pa5 Borobukové lesy (Mixed Pinus sylvestris) Klíč, Popis
  • Borovice lesní a dub - 6

6Editovat

 • Teplomilné duby
  • Ano -
   43.paC Teplomilné borodubové lesy (Mixed Pinus sylvestris) Klíč, Popis
  • Ne -
   43.pa7 Borodubové lesy (Mixed Pinus sylvestris) Klíč, Popis

7Editovat

 • Směs dřevin
  • Vždyzelené listnáče a jehličnany - 8
  • Opadavé lisnáče a jehličnany - 9

8Editovat

 • Příměs jehličnanů
  • Cypřišovité nebo tisovité jehličnany -
   43.paA Neopadavé cypřišodubové lesy (Mixed woodland with Cupressaceae, Taxaceae and evergreen oak) Klíč, Popis
  • Barovice černá -
   43.paD Neopadavé borodubové lesy (Mixed Pinus nigra) Klíč, Popis
  • Jiné jehličnany -
   43.paE Neopadavé jehličnatodubové lesy (Mixed mediterranean pine) Klíč, Popis

9Editovat

 • Druhové složení
  • Opadavé listnáče a cypřišovité nebo tisovité jehličnany. -
   44.pa9 Smíšené listnaté lesy s cypřišovitými a tisovitými jehličnany (Mixed deciduous woodland with Cupressaceae or Taxaceae) Klíč, Popis
  • Opadavé teplomilné duby, borovice a jalovce. -
   43.paB Středomořské smíšené borodubové lesy (Mixed mediterranean pine) Klíč, Popis
  • Pouze buk s jedlí, smrkem nebo borovicí. -
   43.pa6 Bukojedlové lesy (Mixed Abies) Klíč, Popis
  • Jiné směsi (bříza, osika, jeřáb s jedlí smrkem nebo borovicí) -
   43.pa8 Smíšené lesy (Mixed non-riverine deciduous and coniferous woodland) Klíč, Popis