Maďarština/Essiv-modál

Essiv-modál je pád, kterým vyjadřujeme buď stav, způsobilost, anebo úlohu, ve které někdo je, anebo ji má. Také vyjadřujeme způsob, kterým buď nějaká akce je vykonána, anebo nějaká událost se stala.

Význam mezi pádem essiv-formál (přípona -ként) a pádem essiv-modál je docela podobný. K podstatnému jménu lze připojit obě přípony, ale jednodušší je naučit se termíny uvedeny ve slovnících.

Tvoření

editovat
  • Charakteristická je přípona -ul a -ül, jejíž podoba závisí na samohláskové harmonii. Nízká přípona -ul se spojuje se slovy s nízkými samohláskami. Vysoká přípona -ül se spojuje se slovy s vysokými samohláskami:
hanyag = nedbalý —> hanyagul = nedbale
virgonc = čiperný —> virgoncul = čiperně
remek = skvělý —> remekül = skvěle
perfekt = perfektný —> perfektül = perfektně
  • Jestli slovo končí samohláskou a a e, tyto samohlásky se dlouží:
példa = příklad —> például = například
hitele = důkaz něčeho —> ennek hiteléül = na důkaz toho
  • Stejně se pravidlo uplatňuje, pokud podstatné jméno přijímá plurálové a přivlastňovací koncovky, i když takové tvary se v běžné konverzaci velmi nevyskytují. Přípona -ul / -ül je vždy poslední:
barátja = jeho přítel —> barátjául fogad = přijmout jako přítele
osztályrésze = jeho príděl —> osztályrészéül jutott = dostalo se mu za úděl
  • Pozor! Přípony -ul a -ül si nepomylme s příponami -stul a -stül, které reprezentuji pád komitativ.

Další běžné vazby

editovat
  • Přípony pádu essiv-modál aplikujeme, pokud je řeč o jazycích mluvených, psaných, učených někým:
Beszélek oroszul. = Mluvím po rusky.
Tanul franciául. = Učí se po francouzsky.
  • Aplikujeme je taky za přídavná jména s těmito zápornými příponami: -talan, -atlan, -telen, -etlen:
céltalan = bezcílný —> céltalanul = bezcílně
beszámíthatatlan = nezapočítatelný —> beszámíthatatlanul = nezapočítatelně
fegyvertelen = neozbrojený —> fegyvertelenül = neozbrojeně
rendíthetetlen = neoblomný —> rendíthetetlenül = neoblomně

Zájmena

editovat

Pro tento pád neexistují ani ukazovací zájmena, ani osobní zájmena.

Věty a formulace

editovat
A királyfi feleségül vette Hófehérkét. = Princ si vzal Sněhurku za ženu.
Minden, amit próbált, balul ütött ki. = Všechno, co vyzkoušel, se nepodařilo.
Behívták a házba és vendégül látták a koldust. = Žebráka pozvali do domu a pohostili ho.
a kiadvány hiteléül = za správnost vyhotovení
szolgál ürügyül = sloužit jako záminka
fivérül szeret = mít rád jako brata