Maďarština/Kauzál-finál

Kauzál-finál je pád, který odpovídá na otázku pro koho? / pro co?, anebo v zájmu koho? / čeho? Poukazuje na důvod, účel, cíl, respektive na prospěch někoho / něčeho. Jeho význam je srovnatelný s českým druhým pádem.

Tvoření

editovat
  • Charakteristická je koncovka -ért, jejíž podoba teď ale nezávisí na samohláskové harmonii. Tato koncovka se přidává ke všem podstatným jménům stejně:
világ = svět —> a világért sem = ani za svět
szabadság = svoboda —> a szabadságért harcol = bojuje za svobodu
orvos = doktor —> orvosért ment = šel po doktora
isten = bůh —> az istenért = proboha
  • Koncové samohlásky a a e se také dlouží. Příklady:
macska = kočka —> a macskáért = pro kočku
élni valakiért = žít pro koho —> Zsuzsikáért él = žije pro Zuzku
kedv = chuť, nálada —> a kedvéért = kvůli komu (doslova pro jeho chuť)
szülők = rodiče —> a szülők kedvéért = kvůli rodičům
telek = pozemek —> telekért = pro pozemek
telke = jeho / její pozemek —> telkéért = pro jeho / její pozemek (zároveň dloužení samohlásky e)
telkek = pozemky —> telkekért = pro pozemky
telkei = jeho / její pozemky —> telkeiért = pro jeho / její pozemky

Další běžné vazby

editovat

Synonyma pro -ért s identickým významem jsou:

  • számára: az iskola számára = pro školu
osobní přivlastňovací formy: az én számomra, a te számodra, az ő számára
a mi számunkra, a ti számotokra, az ő számukra
vykání: a maga / maguk számára, az ön / önök számára
  • részére: dohányzók részére = pro kuřáky
osobní přivlastňovací formy: az én részemre, a te részedre, az ő részére
a mi részünkre, a ti részetekre, az ő részükre
vykání: a maga / maguk részére, az ön / önök részére
  • érdekében: a köz érdekében = v zájmu společnosti
osobní přivlastňovací formy: az én érdekemben, a te érdekedben, az ő érdekében
a mi érdekünkben, a ti érdeketekben, az ő érdekükben
vykání: a maga / maguk érdekében, az ön / önök érdekében
  • kedvéért: a biztonság kedvéért = pro jistotu
osobní přivlastňovací formy: az én kedvemért, a te kedvedért, az ő kedvéért
a mi kedvünkért, a ti kedvetekért, az ő kedvükért
vykání: a maga / maguk kedvéért, az ön / önök kedvéért

Zájmena

editovat
Zájmeno Význam Kauzál-finál
Ukazovací
ez tento, tato, toto ezért
az tamten, tamta, tamto azért
ezek tito, tyto, tato ezekért
azok tamti, tamty, tamta azokért
Osobní
én értem
te ty érted
ő on, ona, ono érte
maga, ön Vy (jedn.) magáért, önért
mi my értünk
ti vy értetek
ők oni, ony, ona értük
maguk, önök Vy (množ.) magukért, önökért

Věty a formulace

editovat
Jani kitett magáért! = Janči se ukázal!
Ti jótálltok értem. = Vy se zaručujete za mně.
Beszóltak érted egy pillanatra. = Zaskočili k tobě na chvilku.
Azért még nem fordul fel a világ! = Pro toto se svět ještě nezhroutí!
azért sem = navzdory tomu ne
szemet szemért = oko za oko
semmi pénzért sem = za žádnou cenu (doslova za žádné peníze)
felel a következményekért = ručit za následky