Komitativ je gramatický pád, kterým označujeme průvod, průvodní jev, průvodní znak. V češtině se průvod vyjádřuje předložkou s, a také spojením spolu s.

Předložka s má sice podobné místo v instrumentálu (jak v češtině, tak i v maďarštině), no nemožno si význam pádu instrumentál plést s významem pádu komitativ. Komitativ označuje nějaký silnější vztah.

Jsou dva zásadní rozdíly mezi instrumentálem a komitativem:

– Přípona komitativu jde k podstatným jménům jen v jednotném čísle, zatímco přípona instrumentálu jde k jménům (podstatným, přídavným) v jednotném i v množném čísle.
– V maďarštině spadá pod komitativ jenom pár podstatných jmen, no přípony instrumentálu lze připojit téměř ke všem jménům (podstatným, přídavným).

Tvoření

editovat
  • Charakteristická je přípona -stul a -stül. Volíme je v souladu se samohláskovou harmonii. Nízká varianta -stul se spojuje se slovy s nízkými samohláskami. Vysoka varianta -stül se spojuje se slovy s vysokými samohláskami:
család = rodina —> családostul = s někoho celou rodinou
minden = všechno —> mindenestül = se vším, od základů
  • Pozor! Jelikož příponu komitativu neaplikujeme za podstatná jména v pluráli, je při určitých podstatných jménach v singuláru trocha nezřetelné, jedná se jen o singulár, anebo i plurál. Příklad:
Gyerekestül mentek nyaralni. = Šli na dovolenou se svým dítětem / se svými dětmi.
  • Pozor! Přípony -stul a -stül si nemylme s příponami -ul a -ül, které zastupují pád Essiv-modál. Tyto přípony nejsou totožné!

Zájmena

editovat

Pro tento pád neexistují ani ukazovací zájmena, ani osobní zájmena.

Věty a formulace

editovat
Szívességét kamatostul visszafizette. = Svoji službu vrátil i s úrokama.
Gyökerestül kiirtja a bajt. = Vyhubí zlo i s kořenem / kořeny.
Ruhástul állt a zuhany alatt. = Stál pod sprchou i s oděvem na sobě.
szőröstül-bőröstül = se vším, i s chlupy
seregestül = houfně, hromadně
ruhástul = so oděvem na sobě