Translativ je gramatický pád, který indikuje změnu v stavu někoho nebo něčeho. Jeho všeobecný význam je stát se něčím / nejakým, anebo změnit se v něco. Je to jeden z méně frekventovaných pádů v maďarštině. Dá se nejvíce přirovnat k českému 7. pádu (instrumentálu).

Nejčastější slovesa, která se spojují s translativem, jsou válik (proměnit se), lesz (bude) a tesz (dělat), ale i synonyma jako například csinál (činit), változik (změnit se). Do konkrétního kontextu se hodí i odlišná slovesa jako zúz (drtit), szétterít (rozložit), érik (dozrát), varázsol (vykouzlit)...

Tvoření

editovat
  • Charakteristická přípona translativu je -vá / -vé. Její podoba závisí na samohláskové harmonii. Nízká přípona -vá se spojuje se slovy, ve kterých jsou nízké samohlásky. Vysoká přípona -vé se spojuje se slovy, ve kterých jsou vysoké samohlásky:
ki = kdo —> ki = změnit se v koho
mi = co —> mi = změnit se v co
hajlandó = ochotný —> hajlandó tesz = naklonit někoho na svou stranu (doslova ochotným udělat)
kő = kámen —> kő változtat = proměnit se v kámen
  • Koncové samohlásky a a e se však dlouží. Příklady:
fia = jeho syn —> fiává fogad = adoptovat za svého syna
levente = junák —> leventévé válik = stane se junákem
  • Hláska v v příponách asimiluje s poslední souhláskou slova:
jég = led —> jéggé válik = stát se ledem, změnit se v led
ártalmatlan = neškodný —> ártalmatlanná csinál = zneškodnit
  • Výjimkou je hláska h, která se nezdvojuje když je neznělá (viď článek Abeceda a výslovnost —> Souhlásky). Tento jev se objevuje jenom v několika slovech, jako například:
düh = zlost —> düh = v zlost

Další běžné vazby

editovat
  • Příponami translativu taky tvoříme sloveso z přídavného jména:
nevetséges = směšný —> nevetségessé tesz = zesměšnit
szép = krásný —> széppé lesz = zkrásnět
  • Anebo uděláme někoho / něco nějakým / čím:
koldus = žebrák —> koldussá tesz valakit = ožebračit někoho
boldogtalan = nešťastný —> boldogtalanná tesz = udělat nešťastným
felelős = zodpovědný —> felelőssé tesz valakit = udělat někoho zodpovědným
egész = celý —> egésszé tesz = zcelit něco

Zájmena

editovat

Pro tento pád existují jenom ukazovací zájmena:

Zájmeno Význam Translativ
Ukazovací
ez tento, tato, toto ezzé
az tamten, tamta, tamto azzá
ezek tito, tyto, tato ezekké
azok tamti, tamty, tamta azokká

Věty a formulace

editovat
A kéziratot könyvvé szerkesztették. = Z rukopisu sestavili knihu.
Bolonddá tett engem. = Dělala si blázna ze mě.
Értéktelenné lett az okmánybélyeg. = Kolek se znehodnotil.
Lót felesége sóvá változott. = Lotova manželka se změnila v sůl.
élénkké tesz = bystřit
magáévá tesz = osvojit si
porrá omlik = rozpadávat se na prach
martalékává válik = stát se obětí (čeho)