Praktická elektronika/Spektrum signálu

Zatím jsme se zabývali jen s harmonickým signálem (to je elektrické napětí/proud, který má sinusový průběh v čase). Často se ale setkáme s i s jinými, nesinusovými průběhy. Ukážeme si, že je jde výhodně vyjádřit jako součet sinusových průběhů.

Grafu, který to znázorňuje, se říká spektrum a samotná operace se označuje jako Fourierova transformace.

Spektrum sinusové vlnyEditovat

Vezměme jednoduchou sinusovou vlnu s danou amplitudou (výchylkou) frekvencí = f0. Její průběh je:

 

Pro takovou vlnu pak vypadá spektrum takto:

 

Spektrum složeného signáluEditovat

Nyní vezměme signál, který je součtem dvou sinusovek o různé frekvenci:

 

Když je signál tvořen součtem více vln, uvidíme je v jeho spektru:

 

Rozložit signál na jednotlivé sinusovky je někdy velmi užitečné. Můžeme tak spočítat, jaký proud poteče lineárním obvodem pro každou frekvenci zvlášť a pak spočítané proudy prostě sečíst.

Slabší frekvenční složka zde má právě šestkrát vyšší frekvenci než silnější. Když je signál složen výhradně z vln, jejichž frekvence je celočíselným násobkem základní (nejnižší) frekvence, je periodický (opakuje se). Další složky s vyššími frekvencemi se nazývají vyšší harmonické.

Obdélníkový signálEditovat

Když budeme sčítat donekonečna sinusové vlny podle vzorce:

 ,

bude signál stále hranatější a nakonec získá obdélníkový tvar:

 

Proto obsahuje spektrum obdélníkového signálu nekonečné množství vyšších harmonických:

 

Trojúhelníkový signálEditovat

Podle jiného předpisu můžeme vytvořit trojúhelníkový signál:

 ,

Všimněme si, že se ideálnímu tvaru přiblíží mnohem rychleji než obdélníkový signál:

 

Spektrum průběhů, které podobně jako trojúhelníkový neobsahují skoky, obsahuje výrazně slabší vyšší harmonické.

 

Podobně se dají vyjádřit i jiné hezké signály jako pilový, obdélníkový s nestejnou délkou hran, různé oblouky, usměrněná sinusoida apod. Jejich vyjádření se nazývají Fourierovy řady a lze je modelovat na počítači nebo najít v tabulkách.

Spektrum šumuEditovat

 
Sluneční světlo je krátkovlnné elektromagnetické vlnění, které má náhodný, šumový průběh. Proto v jeho spektru najdeme (skoro) všechny frekvence.

Průběh šumu se nikde neopakuje a najdeme v něm spojité spektrum:

 

Podle tvaru spektra se rozlišuje řada různých druhů šumů (liší se i zvukem!).

Ostatní průběhyEditovat

Fourierovu transformaci lze použít i na obecné průběhy (třeba tóny hudebních nástrojů nebo lidský hlas).

Nejen to, lze jím vyjádřit i průběhy neperiodické (tedy neopakující se v čase) - stačí do spektra zahrnout i velmi nízké frekvence.

Výborný applet na vyzkoušení je na stránkách http://www.falstad.com/fourier/.