Maďarština/Distributiv-temporál

Distributiv-temporál je jmenný pád, kterým označujeme opakující se časové vztahy v nějakém časovém intervalu, tedy jak často se něco děje. Přípona jde k podstatným jménům jen v jednotném čísle. V maďarštině spadá pod tento pád jenom pár podstatných jmen.

Tvoření

editovat
  • Charakteristická je přípona -nta (s variantami -anta a -onta) a -nte (s variantou -ente). Volíme je v souladu se samohláskovou harmonii. Nízká varianta -nta / -anta / -onta se spojuje se slovy s nízkými samohláskami. Vysoka varianta -nte / -ente se spojuje se slovy s vysokými samohláskami:
nap = den —> naponta = denně
régen = dávno —> régente = v dávných dobách

Další běžné vazby

editovat
  • Frekvence v čase v pádu Distributiv-temporál alternuje s příponou pádu Distributiv. Označuje se totiž příponou -nként (s variantami -enként, -önként, -anként, -onként):
hét = týden —> hetenként = týdně
vasárnap = neděle —> vasárnaponként = po nedělích
hétfő = pondělí —> hétfőnként = každé pondělí
  • Jestli slovo končí samohláskou a a e, tyto se dlouží:
óra = hodina —> oránként = každou hodinu
este = večer —> esténként = po večerech
  • Pozor! Příponu -nként (a její varianty -enként, -önként, -anként, -onként) si nemylme s příponou -ként, která zastupuje pád Essiv-formál. Tyto přípony nejsou totožné!

Zájmena

editovat

Pro tento pád neexistují ani ukazovací zájmena, ani osobní zájmena.

Věty a formulace

editovat
Tisztán tízezret keres évente. = Ročně zarobí deset tisíc v čistém.
Nyaranta meglátogatja őket. = Každé léto je navštíví.
Ugatás időnként zavar minket. = Štěkot nás z času na čas vyrušuje.
éjjelente = v noci
havonta = měsíčně
csütörtökönként = každý čtvrtek