Maďarština/Essiv-formál

Essiv-formál je pád, ve kterém se kombinuje význam essivu a formálu. Poukazuje na nějakou pozici, stav, úlohu, anebo způsob, či obyčej. V češtině mu odpovídá vazba se spojkou jako.

Význam přípony -ként v systému skloňování je ale diskutován z dvou důvodů:

– Všeobecně platí, že pádové přípony v maďarštině jsou absolutně na konci slova, zatímco přípona -ként dovoluje připojování další přípony -i (je to tzv. lokatívni přípona).
– Většina pádových přípon v maďarštině spadá pod samohláskovou harmonii, zatímco přípona -ként nespadá. Některé moderní analýzy maďarského pádového systému (například od autora Antal László, publikace: A magyar esetrendszer), nepokládají essiv-formál za pád.

Tvoření

editovat
  • Charakteristická je přípona -ként, jejíž podoba nezávisí na samohláskové harmonii. Přidává se ke všem jménům (podstatným, přídavným) stejně. Příklady:
mi = co —> miként = jakým způsobem
első = první —> elsőként = jako první
színész = herec —> színészként = jako herec
orvosság = lék —> orvosságként bevette = užil něco jako lék
  • Jestli slovo končí samohláskou a a e, tyto se teď nedlouží:
kutya = pes —> kutyaként = jako pes
gesztenye = kaštan —> gesztenyeként barna = hnědý jako kaštan
  • Stejně se pravidlo uplatňuje, pokud podstatné jméno přijímá plurálové a přivlastňovací koncovky, i když takové tvary se v běžné konverzaci velmi nevyskytují. Přípona -ként je vždy poslední:
barátod = tvůj přítel —> barátodként = jako tvůj přítel
raktárok = sklady —> raktárokként felhasznál = využít jako sklady
tárolók = zásobníky —> tárolókként felhasznál = využít jako zásobníky
  • Pozor! Příponu -ként si nemylme s příponou -nként (spolu s její varianty -enként, -önként, -anként, -onként), která zastupuje pády Distributiv a Distributiv-temporál. Tyto přípony nejsou totožné!

Zájmena

editovat

Pro tento pád existují jenom ukazovací zájmena:

Zájmeno Význam Essiv-formál
Ukazovací
ez tento, tato, toto ekként
az tamten, tamta, tamto akként
ezek tito, tyto, tato
azok tamti, tamty, tamta

Věty a formulace

editovat
Önként jelentkezik a hadseregnél. = Dobrovolně se hlásí u armády.
Zeus öreg emberként jelent meg előtte. = Zeus se před ním zjevil jak starý muž.
Melyik vallás nem tekinti Jeruzsálemet Szent Városként? = Které náboženstvo nepovažuje Jeruzalém jako Svaté Město? (kvízová otázka... odpověď je například hinduismus)
főként = hlavně
madárként szabad = svobodný jako pták
mérnőkként dolgozott = pracoval jako inženýr