Genitiv (v maďarštině přivlastňovací pád) se tvoří přidáním koncovky (v množném čísle -éi). Významově odpovídá českému 2. pádu (genitivu), nebo přivlastňovacím přídavným jménům.

Použití je však užší. Funkci genitivu přebírá tedy dativ, nebo se používají jiné formy vyjádření vlastnických vztahů (podrobněji viz Přivlastňování). Proto se v některých mluvnicích nehovoří o tvarech zakončených na jako o pádu. Genitiv se v maďarštině tedy jmenuje přivlastňovací pád.

Tvoření

editovat
  • Využití tvarů s koncovkou je obdobné jako u přivlastňovacích zájmen. Používají se pokud se nepojí s podstatnými jmény. Tedy v případě, že přivlastňovaná věc není vyjádřena.
Na kié? / kiéi? odpovídáme vždy s jedním slovem – vlastníkem. Můžeme taky odpovídat celou větou nebo i jedním slovem. V takovém případě vlastník dostane koncovku . Když vlastnictví je v množném čísle, vlastník dostane koncovku -éi :
Kié ez a zokni? = Čí je tato ponožka?
Tamásé. = Tomášova.
Enyém. = Moje. (přivlastňovací zájmeno)
Ez a zokni Tamásé / az enyém. = Tato ponožka je Tomášova / moje. (vynechání slovesa van)
Kiéi ezek a zoknik? = Čí jsou tyto ponožky?
Tamáséi. = Tomášovy.
Enyéim. = Moje. (přivlastňovací zájmeno)
Ezek a zoknik Tamáséi / az enyéim. = Tyto ponožky jsou Tomášovy / moje.
Když odpovídáme jedním slovem – vlastníkem, můžeme použít i přivlastňovací zájmeno. Toto zájmeno nikdy není spolu s vlastnictvím.
  • Na rozdíl od:
Ez a Tamás zoknija. / Ez Tamásnak a zoknija. = Toto je Tomášova ponožka.
Ezek a Tamás zoknijai. / Ezek Tamásnak a zoknijai. = Toto jsou Tomášovy ponožky.
Na tuto formu se ptáme: kinek a mije? (kdo má co?, komu patří co?), minek a mije? (co má co?, čemu patří co?)
  • O tom, že tohle není klasický pád, svědčí skutečnost, že přijíma další pádové koncovky:
Kiét kívánod? = Čí si přeješ? (akuzativní koncovka -t)
Tamásét. = Tomášův.
  • Tato koncovka se může připojit i k tvarům s jinými koncovkami. Můžeme tak dostat pozoruhodné tvary jako fiaiéi:
fiú = syn
fia = jeho / její syn
fiaé, fiaéi = jeho / jejího syna
fiai = jeho / její synové
fiaié, fiaiéi = jeho / jejích synů
A fűrész fiaé. = Ta pila je jeho / jejího syna.
A fűrészek fiaéi. = Ty pily jsou jeho / jejího syna.
A fűrész fiaié. = Ta pila je jeho / jejích synů.
A fűrészek fiaiéi. = Ty pily jsou jeho / jejích synů.
A fűrész Tamás fiaé. = Ta pila je Tomášova syna.